Porozumienie głównych akcjonariuszy spółki Farmacol chce wycofać hurtownię z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. W tym celu ogłosiło wezwanie na ok. 34 proc. akcji krążących po parkiecie. Osoby fizyczne oraz spółki, które podpisały porozumienie, mają łącznie 12.723.720 akcji Farmacolu, uprawniających do 20.723.720 głosów na walnym zgromadzeniu i stanowiących 65,99 proc. ogólnej liczby głosów.

„Pan Andrzej Olszewski, pani Zyta Olszewska, pani Anna Olszewska, pan Maciej Olszewski, Prometeusz SPV1 sp. z o.o. (SPV1), Nasza Apteka sp. z o.o. (SPV2) oraz spółka (łącznie Podmioty Działające w Porozumieniu) zawarli porozumienie dotyczące nabywania akcji spółki i zgodnego wykonywania praw głosu z akcji spółki na walnym zgromadzeniu spółki” – czytamy w komunikacie.

Porozumienie zostało zawarte na okres 5 lat lub do dnia, w którym akcje spółki zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

„Przedmiotem porozumienia jest zobowiązanie stron porozumienia do współpracy w zakresie nabywania wszystkich akcji spółki niebędących w posiadaniu Podmiotów Działających w Porozumieniu, tj. 10 676 280 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez spółkę o wartości nominalnej 1,00 zł każda, uprawniających do jednego głosu na walnym zgromadzeniu każda” – czytamy dalej.

Farmacol podał, że porozumienie przewiduje także podjęcie działań związanych z wystąpieniem po spełnieniu warunków do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz, po złożeniu tego wniosku, wystąpienie do GPW z wnioskiem o wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Hurtownia Farmaceutyczna Farmacol została założona przez obecnego właściciela Andrzeja Olszewskiego w 1990 r. W latach 1999 – 2002 spółka nabyła większościowe udziały w Cefarmach: Kielce, Wrocław, Szczecin i Warszawa oraz kilku mniejszych podmiotach hurtu farmaceutycznego tworząc Grupę Kapitałową. Farmacol obejmuje swoim zasięgiem teren całego kraju. Dostarcza leki i inne produkty farmaceutyczne do kilkunastu tysięcy aptek i kilkuset szpitali. Dodatkowo Spółka świadczy także usługi hotelarskie i gastronomiczne.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ