BioMaxima S.A., działającą w obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej, otrzymała dotację w wysokości blisko 2,3 mln zł na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Lublinie. Planowana inwestycja pozwoli opracowywać nowe, innowacyjne produkty.

Dofinansowanie przyznane zostało w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”. Wnioskowana i przyznana firmie kwota dotacji to 2.294 tys. zł. Przeznaczone zostanie na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego BioMaxima S.A. w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Lublinie.

Nowa inwestycja będzie realizowana na działce, na której znajduje się obecnie siedziba spółki. Całkowita wartość projektu wynosi 3.840 tys. zł netto. Przyznana dotacja przyczyni się do dalszego rozwoju jej infrastruktury, a także do opracowania nowych i innowacyjnych produktów. BioMaxima S.A. zamierza zrealizować nową inwestycję do końca 2017 r. – czytamy w komunikacie.

– Przyznana dotacja jest istotnym wsparciem strategii rozwojowej. Nakłady na prace badawczo-rozwojowe w zakresie innowacyjnych technologii pozwolą zdynamizować rozwój spółki. Przypomnę, że w bieżącym roku otrzymaliśmy dotację w ramach Działania „Wzór na konkurencję”. Obecnie trwa audyt wzorniczy. W październiku zamierzamy przystąpić do drugiego etapu tego działania. Co istotne, tylko firmy, które przeszły etap pierwszy, mogą przystąpić do etapu drugiego, gdzie maksymalna kwota dotacji wynosi 3 mln zł – komentuje Henryk Lewczuk, prezes zarządu Spółki BioMaxima S.A.

Dotacja jest przeznaczona m.in. na zakup środków trwałych (maszyny) związanych z wprowadzaniem innowacyjnych produktów (nowych lub znacząco ulepszonych). Z puli środków przeznaczonych w tym działaniu przypada średnio 2,2 mln zł na firmę. Kolejną dotacją, w której spółka przeszła ocenę formalną, merytoryczną oraz panel ekspertów jest Działanie 1.2 „Badania i rozwój”. W ramach tego Działania BioMaxima zamierza opracować we współpracy z jedną z lubelskich uczelni grupę innowacyjnych testów do oznaczania lekowrażliwości.

– Wystąpiliśmy o dotację na wsparcie eksportu w ramach Działania „Go To Brand”. Dopełnieniem składanych wniosków będzie wniosek w ramach Działania 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP”. Ewentualne przyznanie tej dotacji pozwoli m.in. na inwestycję budowlaną w zakład produkcyjny połączony z Centrum Badawczo-Rozwojowym – mówi Henryk Lewczuk.

Po dziewięciu miesiącach 2016 r. wartość wypracowanych przez półkę przychodów netto ze sprzedaży wyniosła 16.195 tys. zł, wobec 15.954 tys. zł rok wcześniej. BioMaxima zwiększa również swoją obecność na rynkach zagranicznych i notuje w ostatnich miesiącach wzrost sprzedaży eksportowej oraz utrzymuje wysoką wartość wygrywanych postępowań przetargowych.

Firma przygotowuje się także do przeprowadzenia procesu połączenia ze spółką Biocorp Polska Sp. z o.o. Obecnie trwa badanie planu połączenia. W listopadzie br. planowane jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BioMaxima S.A., które zadecyduje o połączeniu z Biocorp Polska Sp. z o.o.

Firma pracuje także nad transakcją nabycia 80 proc. udziałów w dwóch rumuńskich spółkach QIAS oraz ISTAR. Obecnie uszczegóławiane są warunki umowy nabycia udziałów w tych podmiotach oraz umowa regulująca kwestie związane z zatrudnieniem ich aktualnej właścicielki.

Red. (źródło: BioMaxima)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ