BioMaxima S.A., spółka notowana na rynku NewConnect od czerwca 2010 r., działającą w obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej, realizuje program rozwoju sprzedaży eksportowej, której wartość w pierwszych dziewięciu miesiącach 2016 r. wyniosła 3.602 tys. zł. Firma przygotowuje się również do połączenia z Biocorp Polska Sp. z o.o. oraz przejęcia dwóch rumuńskich spółek.

We wrześniu br. wartość przychodów firmy ze sprzedaży eksportowej wyniosła 459 tys. zł, wobec 272 tys. zł w analogicznym miesiącu 2015 r., co stanowi blisko 70 proc. wzrośt w ujęciu rocznym. Łączna wartość przychodów ze sprzedaży po trzech kwartałach 2016 r. ukształtowała się na poziomie 16.195 tys. zł, w stosunku do 15.954 tys. zł. rok wcześniej.

BioMaxima S.A. utrzymuje również wysoką wartość wygrywanych postępowań przetargowych, która w okresie styczeń-wrzesień 2016 r. sięgnęła 6.379 tys. zł, wobec 6.245 tys. zł w analogicznym okresie 2015 r. Spółka prowadzi obecnie zaawansowane rozmowy w zakresie sprzedaży analizatorów Biolog, a ich finalizacja powinna nastąpić w najbliższych miesiącach, co będzie miało pozytywny wpływ na jej wyniki finansowe. Firma wprowadza także do swojej oferty nowy analizator osadów moczu.

– Cieszy nas fakt rosnącej sprzedaży eksportowej pomimo zdecydowanie mniejszych zamówień od kontrahenta z Danii, którego udział w ubiegłym roku stanowił 30 proc. eksportu. Perspektywy rozwoju sprzedaży eksportowej w następnych kwartałach oceniamy dobrze. Liczymy na wyraźny wzrost po targach MEDICA, na których zaprezentujemy nasz nowy analizator biochemiczny – mówi Henryk Lewczuk, prezes zarządu BioMaxima S.A.

BioMaxima S.A. otrzymała z KRS-u postanowienie o przyjęciu do akt planu połączenia ze spółką Biocorp Polska Sp. z o.o. oraz o wyznaczeniu biegłego do zbadania przedmiotowego planu. Obecnie przeprowadzane jest jego badanie, a Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w sprawie połączenia z Biocorp Polska Sp. z o.o. powinno odbyć się w listopadzie br.

Zgodnie z podpisaną umową inwestycyjną oraz zaakceptowanym planem połączenia przez oba podmioty, na początku sierpnia 2016 r. operacja ma nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku Biocorp Polska Sp. z o.o. (spółka przejmowana) na BioMaxima S.A. (spółka przejmująca) w zamian za nowe akcje spółki przejmującej, które zostaną wydane dotychczasowym wspólnikom spółki przejmowanej. Połączenie z Biocorp Polska Sp. z o.o. powinno umożliwić stworzenie bardziej konkurencyjnej oferty rynkowej oraz umocnienie jego pozycji na rynkach zagranicznych. Spółka będzie również dążyła do zoptymalizowania swojej polityki zakupowej i będzie w stanie osiągnąć istotne synergie kosztowe wynikające z fuzji obu podmiotów – czytamy w komunikacie.

Na początku września 2016 r. BioMaxima S.A. zawarła także aneks do listu intencyjnego dotyczącego nabycia 80 proc. udziałów w dwóch rumuńskich spółkach QIAS oraz ISTAR, który wydłuża termin podpisania ostatecznej umowy do dnia 30.10.2016 r. W minionym miesiącu odbyło się spotkanie Rady Nadzorczej z właścicielką obu rumuńskich podmiotów, podczas którego przedstawiona została analiza rumuńskiego rynku diagnostycznego oraz perspektywy i kwestie zabezpieczenia rozwoju połączonych spółek po dokonaniu potencjalnej akwizycji. Obecnie uszczegóławiane są umowy nabycia udziałów w spółkach oraz umowa regulująca kwestie związane z zatrudnieniem ich aktualnej właścicielki.

– Zarówno przejęcie Biocorp, jak i zakup udziałów w dwóch rumuńskich spółkach, są to bardzo istotne posunięcia w kierunku dalszego rozwoju firmy. Myślę, że w październiku i listopadzie te transakcje zostaną zakończone. Wówczas też przedstawimy efekty ekonomiczne tych transakcji obejmujące perspektywę 2-3 lat – wyjaśnia Henryk Lewczuk

BioMaxima S.A. zakończyła pierwsze półrocze 2016 r. zyskiem netto w wysokości 641 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 11.930 tys. zł. Firma wypłaciła również swoim akcjonariuszom dywidendę z zysku wypracowanego w 2015 r. w kwocie 0,20 zł na akcję. Rok temu przeznaczyła na dywidendę 0,10 zł na akcję.

O BioMaxima

BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą w szeroko rozumianym obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest jednym z dwóch krajowych producentów odczynników do diagnostyki in vitro, jednym z trzech producentów podłoży mikrobiologicznych. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych, jak m.in. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog. Zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 40 rynkach. Strategia rozwoju zakłada prowadzenie działań konsolidacyjnych sektora biotechnologicznego.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ