Notowana na NewConnect spółka Perma-Fix Medical S.A., zależna od amerykańskiej firmy Perma-Fix Environmental Services, podpisała list intencyjnego z inwestorem z USA, zakładający pozyskanie 10 mln USD (ok. 39 mln zł) na inwestycje.

Inwestor obejmie akcje uprzywilejowane spółki Perma-Fix Medical Corporation z siedzibą w Atlancie, w której polska firma posiada 100 proc. kapitału, po cenie emisyjnej 8 USD (ok. 31,2 zł) za akcję. Po sfinalizowaniu transakcji inwestor będzie posiadał ok. 48,6 proc. udziału w głosach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki PF Corp.

– Wierzymy, że środki pozyskane od inwestora z USA umożliwią spółce przeprowadzenie pełnego procesu rejestracji technologii, uzyskanie zatwierdzenia Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków i pozwoleń w Unii Europejskiej oraz wprowadzenie technologii na rynki europejskie oraz USA – mówi Stephen Belcher, prezes zarządu Perma-Fix Medical.

W ocenie zarządu, dzięki pozyskanemu finansowaniu Perma-Fix Medical będzie posiadała wystarczające środki na realizację założonych celów strategicznych, które są odpowiedzią na światową potrzebę rynkową, dotyczącą dostarczania nowych, bezpiecznych i tańszych sposobów pozyskiwania izotopu Tc-99m bez użycia uranu.

Tc-99m jest podstawowym wskaźnikiem wykorzystywanym w medycynie nuklearnej do celów diagnostycznych. Stosowany jest m.in. w badaniu scyntygraficznym kości w celu diagnostyki schorzeń układu kostnego.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ