Ustalanie przez państwo jednolitych cen leków dostępnych tylko na receptę jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej, ponieważ ogranicza swobodny przepływ towarów i konkurencyjność – orzekł europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Sprawa dotyczy niemieckiej organizacji samopomocowej Deutsche Parkinson Vereinigung, która wspiera pacjentów cierpiących na chorobę Parkinsona i ich rodziny. Uzgodniła ona z holenderską apteką wysyłkową DocMorris system bonusów, z których członkowie organizacji mogą korzystać przy zakupie leków stosowanych przy chorobie Parkinsona, dostępnych w aptekach wyłącznie na receptę.

Niemieckie stowarzyszenie do walki z nieuczciwą konkurencją Zentrale zur Bekaempfung unlauteren Wettbewerbs uznało, że system bonusowy narusza niemieckie prawo, które ustanawia jednolite ceny detaliczne dla leków na receptę sprzedawanych poza tradycyjnymi aptekami, np. wysyłkowo. W praktyce producent ustala cenę leku, a następnie jest ona powiększana o narzuty hurtowe i apteczne. Przepisy zabraniają zaś jakichkolwiek rabatów.

W wydanym w środę wyroku TS orzekł, że ustalone w Niemczech jednolite ceny leków na receptę są sprzeczne z prawem UE i stanowią nieuzasadnione ograniczenie swobodnego przepływu towarów. Narzucenie jednolitych cen sprzedaży uderza bowiem w zagraniczne apteki, które nie mają możliwości konkurowania z miejscowymi placówkami. Jako że zagraniczne apteki nie mogą otwierać w Niemczech swoich stacjonarnych filii (ograniczają to przepisy krajowe), dla wielu jedyną możliwością trafienia na niemiecki rynek jest droga wysyłkowa, która jest legalna od 2009 r.

W sytuacji, gdy na leki nakładane są odgórnie jednakowe ceny, apteki wysyłkowe przestają być atrakcyjne. Są też w gorszej sytuacji niż apteki tradycyjne, których pracownicy mogą np. na miejscu udzielać pacjentom indywidualnych porad i w których można zaopatrzyć się w potrzebne leki w nagłych przypadkach.

– Odebranie podmiotowi gospodarczemu możliwości zejścia poniżej pewnej ceny pozbawia go określonego elementu jego konkurencyjności. Towary pochodzące z państw członkowskich innych niż Niemcy napotykają w konsekwencji trudności przy wchodzeniu na rynek niemiecki. Kwestionowane przepisy mogą ograniczać przywóz leków do Niemiec – ocenił rzecznik generalny TS.

Red. (źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ