Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza konkurs w ramach osi priorytetowej Cyfrowy Region Działanie 3.2 E-zdrowie. Chodzi o działania, które są ukierunkowane na wdrożenie w szpitalach, placówkach medycznych elektronicznej dokumentacji medycznej. Nabór wniosków ruszy od listopada, a do podziału jest 61,7 mln zł.


Obecnie zakończył się nabór wniosków na konkurs w Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. 

Rozstrzygnięcie ma nastąpić w lutym przyszłego roku. Samorządy i fundacje złożyły 17 projektów opiewających na kwotę 39,5 mln zł, a wnioskowana przez nie kwota dofinansowania sięgnęła 33 mln zł. Pula pieniędzy w tym konkursie wynosi 3 mln euro. Dzięki dotacji UE wdrażane mają być e usługi w gminach czy serwisy informacji publicznej.

Red. (źródło: wm.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ