Obowiązkowe szczepionki w 2017 r. nadal będą finansowane z budżetu państwa, a nie przez NFZ – przewiduje projekt przyjęty przez sejmową komisję zdrowia. Zakłada się w nim też bezpłatne świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej dla każdego, również dla nieubezpieczonych.

Główną poprawką przyjętą przez członków komisji było wykreślenie przepisu dającego podmiotom leczniczym możliwość samodzielnego kupowania szczepionek do wykonania zalecanych szczepień ochronnych – zakup realizowany będzie w ramach przetargów.

Projekt mówi też o obowiązkowych szczepieniach przeciw pneumokokom dla wszystkich dzieci. W Polsce od kilku lat obowiązkiem szczepienia przeciwko pneumokokom objęte są m.in. dzieci urodzone przed 37. tygodniem ciąży i te z masą urodzeniową poniżej 2,5 kg. Szczepieniami tymi objęte byłyby wszystkie dzieci urodzone od 1 stycznia 2017 r.

Ponadto projekt wprowadza zmiany mające zagwarantować każdej osobie, która skorzysta ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, że nie poniesie ona kosztów z tym związanych, nawet w przypadku, gdy wystąpią trudności z potwierdzeniem jej prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

W uzasadnieniu wskazano, że dla systemu opieki zdrowotnej mniejszym kosztem jest sfinansowanie świadczeń dla osoby nieuprawnionej niż weryfikowanie uprawnień pacjenta, który skorzystał ze świadczeń POZ, oraz ewentualne późniejsze koszty leczenia specjalistycznego, którym można było zapobiec.

Red. (źródło: gazetaprawna.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ