Minister Konstanty Radziwiłł ocenia, że największymi problemami polskiego systemu ochrony zdrowia są: niedofinansowanie, niedobór kadr, niskie wynagrodzenia, długie kolejki, niedostateczna koordynacja ochrony zdrowia i niekiedy niska jakość udzielanych świadczeń. Zwraca uwagę, że część tych problemów wynika ze stosowania w systemie ochrony zdrowia zasad rynkowych.

– Rynek służby zdrowia czy świadczeń zdrowotnych nie jest rynkiem jak każdy inny, a zdrowie nie jest takim samym jak każdy inny towarem – podkreśla minister Radziwiłł.

Kluczowym elementem wdrażającym reformę systemową ma być pakiet przepisów prawnych nazywany roboczo ustawą o narodowej służbie zdrowia. Projekt, którego celem jest utworzenie sieci szpitali, zakłada, że placówki znajdujące się w tej sieci będą miały gwarantowaną umowę z NFZ. Oznacza to odstąpienie od finansowania pojedynczych procedur na rzecz ryczałtu obejmującego całość opieki.

– Zmiana sposobu finansowania, np. w zakresie lecznictwa szpitalnego, na finansowanie ryczałtowe ma m.in. na celu zdjęcie z profesjonalistów medycznych obowiązków administracyjnych – wyjaśnia Radziwiłł.

Gwarancją odpowiedniej jakości opieki będą m.in. minimalne limity wykonanych świadczeń oraz odpowiednie doświadczenie personelu i placówki. Przygotowywana jest także ustawa o jakości i bezpieczeństwie. Spełnianie wymagań jakościowych, bezpieczeństwa, a także zarządzania jakością i ryzykiem nie będzie dobrowolnym aktem dodatkowego zaangażowania, tylko obowiązkiem każdego, kto pracuje w służbie zdrowia – podkreśla Konstanty Radziwiłł.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ