Grupa Neuca odnotowała 27,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2016 r., w stosunku do 24,77 mln zł zysku w analogicznym okresie ubiegłego roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1697,43 mln zł, wobec 1648,33 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 84,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto, w porównaniu do 78,41 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5231,5 mln zł, w zestawieniu z 5231,29 mln zł w roku ubiegłym.

Na rynku aptecznym

Sprzedaż do aptek po dziewięciu miesiącach 2016 r. wyniosła ponad 79 mln zł vs 63,4 mln zł w analogicznym okresie 2015 r. 25-proc. dynamikę wzrostu przychodów udało się zrealizować przy jednoczesnym, planowanym zmniejszeniu portfolio do 433 produktów na koniec września – poinformowała hurtownia farmaceutyczna.

Neuca podtrzymuje całoroczną prognozę, zakładającą osiągnięcie skonsolidowanego zysku netto, po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych, w wysokości 110 mln zł. Prognoza oparta jest na założeniu wzrostu rynku hurtu aptecznego o 1-3 proc. w 2016 r.

Marża brutto w I-III kw. br. kształtowała się na poziomie 10,34 proc., w stosunku do 9,64 proc. rok wcześniej. W samym III kw. marża brutto wyniosła 10,88 proc., wobec 10,11 w ub.r. – Chcemy utrzymać marżę na co najmniej takim poziomie w kolejnych kwartałach – stwierdził wiceprezes Dariusz Dzik.

Hurt i medycyna

Neuca, która w tym roku przejęła 28 przychodni, pracuje jeszcze nad kilkoma przejęciami. Kwota wydatkowana na ten cel zbliżyła się do 31 mln zł. – Chcemy wyhamować tempo przejęć. W 2017 r wkraczamy z blisko 50 przychodniami w portfelu. To liczba, która daje szansę dotarcia do co najmniej 100 tys. pacjentów. Czeka nas teraz praca nad ujednoliceniem brandu, wizerunku, obniżeniem kosztów działalności tych placówek i działania marketingowe – informuje Dariusz Dzik.

Neuca złożyła też maju br. wniosek o zgodę na przejęcie hurtowni farmaceutycznej Intra. W lipcu UOKiK zdecydował o przedłużeniu postępowania w tej sprawie, ponieważ na podstawie badania rynku stwierdził, że po przejęciu może dojść do wzmocnienia pozycji spółki Neuca na lokalnym rynku hurtowej sprzedaży wyrobów farmaceutycznych do aptek. Neuca spodziewa się decyzji UOKiK ws. przejęcia jeszcze w tym roku.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ