Medicalgorithmics odnotował 4,51 mln zł skonsolidowanego zysku w III kw. 2016 r., w stosunku do 2,76 mln zł zysku w analogicznym okresie ub.r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 40,39 mln zł, wobec 12,29 mln zł rok wcześniej.

Jak poinformowała spółka, wzrost przychodów o 229 proc. w skali roku jest w głównej mierze spowodowane rozpoczęciem konsolidacji wyników finansowych przejętej spółki, tj. Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC.

„W ujęciu kwartalnym, porównując przychody osiągnięte w III kwartale 2016 r. do przychodów w II kwartale 2016 r.można zaobserwować wzrost o 2 mln 309 tys. zł, tj. 6,1 proc., będący m.in. wynikiem wzrostu ilości świadczonych przez Medi-Lynx badań diagnostycznych oraz wzrostu przychodów abonamentowych od partnerów spółki, z wyłączeniem Medi-Lynx – czytamy w raporcie.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 9,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto, w porównaniu z 13,07 mln zł zysku w analogicznym okresie 2015 r., przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 93,21 mln zł, w stosunku do 35,53 mln zł rok wcześniej.

Medicalgorithmics S.A. to istniejąca od 2005 r. innowacyjna spółka high technology, działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Jest właścicielem i wytwórcą najnowocześniejszego w skali światowej systemu do analizy pracy serca – PocketECG. Spółka działa na największych i najbardziej perspektywicznych rynkach – w Stanach Zjednoczonych i Azji. Dostarcza rozwiązania dla prestiżowych ośrodków w Polsce i USA. W lutym 2014 r. przeniosła się na warszawską GPW z rynku giełdowego NewConnect, na którym była notowana od listopada 2011 r.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ