Firma analityczna PharmaExpert zaprezentowała dane dotyczące polskiego rynku farmaceutycznego. W październiku 2016 r. wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wyniosła 2 mld 815 mln zł, co stanowi wzrost o 4,3 proc. w porównaniu do października 2015 r.

Wartość rynku

o Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 993 mln zł – spadek o 0,8 proc. w porównaniu do października 2015 r.

o Sprzedaż odręczna wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptece wyniosła 1 mld 200 mln zł i była wyższa o 10,0 proc. w porównaniu do października 2015 r.

o Sprzedaż leków na recepty pełnopłatne wyniosła 602 mln zł i wzrosła o 3,4 proc. w porównaniu do października 2015 r.

Apteka

Obrót polskiej statystycznej apteki w październiku 2016 r. wyniósł 189 tys. zł (w cenach detalicznych brutto), był wyższy o 1,9 proc. niż w październiku 2015 r.

Refundacja

Poziom współpłacenia pacjenta w segmencie leków refundowanych osiągnął ponad 29,5 proc., a wartość refundacji w październiku wyniosła blisko 700 mln zł – wzrost o 0,5 proc. w porównaniu do października 2015 r.

Ceny

o Średnia cena detaliczna leku sprzedawanego w aptece to 17,71 zł (wzrost 3,8 proc. vs październik 2015).

o Średnia cena detaliczna leków z list refundacyjnych to 27,92 zł (wzrost o 0,7 proc. vs październik 2015).

o Średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 23,53 zł (wzrost o 4,4 proc. październik 2015).

o Średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 12,46 zł (wzrost o 7,0 proc. październik 2015).

Komentarz

Dr Jarosław Frąckowiak, prezes PharmaExpert Sp. z o.o.:

Rynek farmaceutyczny w październiku zanotował sprzedaż na poziomie 2 mld 815 mln zł. Wartość sprzedaży rynku, w stosunku do analogicznego okresu 2015 r., wzrosła o 117 mln zł (+4,3 proc.). Natomiast wobec września br. zwiększyła się o 143 mln zł (+5,4 proc.).

W porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. największy wzrost osiągnęła wartość sprzedaży odręcznej, która wzrosła o 109 mln zł (+10,0 proc.). Sprzedaż leków pełnopłatnych zwiększyła się o 20 mln zł (+3,4 proc.), a segment leków refundowanych zmniejszył sprzedaż o 8 mln zł (-0,8 proc.).

W porównaniu do września br. rynek zwiększył się o 5,4 proc. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej była wyższa o 116 mln zł (+10,7 proc.). Leki na receptę zwiększyły się w mniejszym stopniu: leki refundowane wzrosły o 11 mln zł (+1,1 proc.), a leki pełnopłatne na receptę wzrosły o 14 mln zł (+2,4 proc.).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w październiku br. wyniosła blisko 25,2 proc. i była niższa o 2,0 proc. (-0,5 pp) od marży w analogicznym okresie 2015 r. Natomiast w stosunku do września br. średnia marża w aptece zmniejszyła się o 1,2 proc. (-0,3 pp). Średnia cena leku w październiku wyniosła 17,71 zł i była o 1,3 proc. mniejsza niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z października ub.r. zwiększyła się blisko o 3,8 proc.

W październiku refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość blisko 700 mln zł, tj. o 0,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w październiku 29,5 proc. i był mniejszy o 0,9 proc. niż w analogicznym okresie 2015 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane wzrosło o 0,5 proc.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie blisko 31,5 mld zł, to o 5,4 proc. więcej niż w roku 2015. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie powyżej 8 mld zł (+2,1 proc.).

Red. (źródło: PharmaExpert)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ