CBOS zapytał w badaniu Polaków o stan ich zdrowia i znaczenie przypisywane zdrowiu w codziennej egzystencji, a także o ich osobiste zaangażowanie na rzecz zdrowego stylu życia oraz opinie na temat skuteczności niektórych zachowań prozdrowotnych. Dzięki powtarzaniu wielu wskaźników w naszych badaniach od 2007 r., a niektórych nawet od 1993 r., możliwe było porównanie, w jakim zakresie zmienia się w myślenie Polaków o zdrowiu oraz zaangażowanie na jego rzecz.

Oto podstawowe wnioski wynikające z badania:

► Zdrowie jest jednym z podstawowych dóbr cenionych w polskim społeczeństwie. Na zachowanie dobrego zdrowia jako jedną z najważniejszych wartości codziennego życia wskazuje niemal trzy piąte badanych (57 proc.). Wyżej cenione jest jedynie szczęście rodzinne.

► Polacy niezmiennie są w większości raczej zadowoleni ze swojej kondycji zdrowotnej. Obecnie ponad połowa badanych określa stan swojego zdrowia jako co najmniej dobry, zaś niezadowolenie wyraża jedynie 9 proc. ankietowanych.

► Zdaniem Polaków, działaniem, które w największym stopniu przyczynia się do poprawy zdrowia, jest właściwe odżywianie się (48 proc. wskazań).

► Systematycznie i znacząco rośnie przekonanie o popularności prozdrowotnego stylu życia w naszym kraju. Odsetek badanych dostrzegających symptomy dbałości Polaków o zdrowie zwiększył się w ostatnich czterech latach o 13 punktów procentowych, a w porównaniu z rokiem 1993 wzrósł ponad trzykrotnie (z 19 proc. do 64 proc.). Regularnie rośnie także odsetek osób deklarujących dbałość o własne zdrowie (od 1993 ro. wzrost o 27 punktów łącznie).

► Wprawdzie nadal dominuje przekonanie, że obowiązek ochrony zdrowia spoczywa głównie na nas samych (obecnie uważa tak 55 proc. badanych), to jednak w porównaniu z 2012 r. notujemy aż dwukrotnie więcej opinii, iż przede wszystkim państwo i jego odpowiednie władze powinny troszczyć się o zdrowie obywateli (wzrost wskazań z 20 proc. do 41 proc.).

ŁG (źródło: CBOS)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ