Polski sektor ochrony zdrowia stoi przed wyzwaniem poprawy jakości świadczonych usług. Osiągnięcie tego celu jest ściśle związane z poprawą szeregu obiektywnych wskaźników odzwierciedlających funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, ale także z poprawą percepcji i oceny konsumenckiej przez pacjentów – wynika z raportu PwC.

indeks-ochrony-zdrowia-grafika1Jest to szczególne wyzwanie w okresie błyskawicznie postępującego rozwoju nowych technologii i innowacji, a także dużych przemian w sektorze. Trzecia edycja raportu daje możliwości analityczne w zakresie porównań międzywojewódzkich oraz zmian zachodzących w dłuższej perspektywie czasu.

• Jak opieka zdrowotna wygląda w poszczególnych województwach?

• Które województwa wypadają najlepiej?

• Jakie trendy obserwujemy na bazie ostatnich trzech lat?

– Powszechnie uznaje się, że stan zdrowia jest ważniejszym celem działania systemu niż dobre samopoczucie i satysfakcja konsumencka pacjenta. Jednak wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa rośnie rola i waga jakości konsumenckiej, praw pacjenta, komfortu korzystania z usług zdrowotnych i jakości obsługi. W tym ujęciu pacjent jest traktowany jak konsument usług zdrowotnych – mówi Mariusz Ignatowicz, partner, lider zespołu ds. rynku ochrony zdrowia PwC.

Indeks opiera się na 41 wskaźnikach ujętych w trzech kluczowych obszarach: poprawa stanu zdrowia mieszkańców, efektywna gospodarka finansowa oraz jakość konsumencka opieki zdrowotnej. Obszary te są jednocześnie – według autorów raportu – głównymi celami, jakim powinien być podporządkowany system ochrony zdrowia.

indeks-ochrony-zdrowia-grafika2– Fundamentalna zasada ekonomii mówiąca o ograniczonych zasobach i przewyższających je potrzebach jest bardzo często i boleśnie doświadczana w ochronie zdrowia. Od lat powtarzane jest zdanie, że wysokość środków finansowych, (jako synonimu zasobów) wydawanych na ochronę zdrowia jest za mała. Udział wydatków zdrowotnych w relacji do PKB jest względnie stały. Na szczęście dość szybki wzrost PKB powiększa ilość dostępnych środków. Zatem oszczędna i świadoma gospodarka finansowa systemu ochrony zdrowia jest ważnym kryterium jego oceny – mówi Bernard Waśko, dyrektor medyczny, zespół ds. rynku ochrony zdrowia PwC.

Źródło: PwC

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ