Neuca Med – spółka zależna od Neuca S.A.- nabyła 24 proc. akcji firmy Telemedycyna Polska i podpisała umowę inwestycyjną, na mocy której może zwiększyć swój udział do 51 proc., do końca 2019 r.

Dodatkowo, zgodnie z podpisaną umową inwestycyjną, Telemedycyna Polska podejmie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji, których objęcie, przy wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zaoferowane zostanie spółce Neuca. W wyniku objęcia akcji nowych emisji, jej udział w kapitale Telemedycyny Polskiej wzrósłby do 51 proc. do końca 2019 r. – poinformowano w komunikacie.

Nabycie akcji jest elementem strategii budowania przez Neuca S.A. wiodącej pozycji w obszarze usług telemedycznych w Polsce – informuje hurtownia farmaceutyczna.

Telemedycyna Polska S.A. jest liderem na rynku usług teleopieki kardiologicznej. Specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz placówek medycznych na terenie całego kraju. W 2010 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na rynku NewConnect, stając się pierwszą publiczną spółką telemedyczną w Polsce.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2015 r. wyniósł 29 proc. Spółka od 2004 r. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (początkowo pod nazwą Torfarm). W 2015 r. osiągnęła przychody na poziomie 6,8 mld zł.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ