Polski Bank Komórek Macierzystych podpisał umowę z firmą z Europy Zachodniej. Celem porozumienia jest wytworzenie produktów zaawansowanej terapii medycznej ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products) na potrzeby badań klinicznych nad nowym lekiem na cukrzycę.

Koszty badań będą pokrywane przez partnera polskiej spółki. Rozpoczęcie próby klinicznej wymagać będzie uzyskania zgody regulatora rynku farmaceutycznego. Wymagane dokumenty mają być złożone w I kwartale 2017 r. Badania zostaną przeprowadzone w Europie Zachodniej.

W pierwszym etapie badań PBKM wytworzy produkty ATMP niezbędne do kuracji kilkudziesięciu pacjentów. Dalsza współpraca zależeć będzie od wyników badań. Produkty ATMP zostaną wytworzone przez PBKM w ramach komercyjnego zamówienia.

Na potrzeby realizacji projektu powołana została nowa spółka. Jak informuje PBKM, poza oczekiwanymi przychodami za samo wytworzenie produktów ATMP, chodzi też zacieśnienie współpracy i objęciu kilkuprocentowego udziału w spółce. Jednocześnie prowadzone są rozmowy na temat wspólnych projektów dotyczących innych chorób.

PBKM zintensyfikował w ostatnich kwartałach działania związane z wytwarzaniem i wykorzystywaniem produktów ATMP. Przychody z usług wytwarzania tego typu produktów oraz terapii z ich wykorzystaniem wyniosły w trzech pierwszych kwartałach 2016 r. ponad 4 mln zł, co oznacza wzrost o 196 proc. w skali roku.

Red. (źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ