Planowane dochody województwa mazowieckiego w 2017 r. wyniosą ok. 2,35 mld zł. Według założeń, wydatki mają ukształtować się na poziomie 2,14 mld zł. Aż o ponad 160 mln zł mniej niż w roku ubiegłym będzie środków na inwestycje – 411 mln zł. 284 mln zł stanowić będą środki własne, a pozostała część pochodzić będzie z różnego rodzaju dotacji.

Na inwestycje w ochronie zdrowia w 2017 r. władze Mazowsza przeznaczą ze środków własnych 80,6 mln zł. Największa inwestycja to dokapitalizowanie spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” w kwocie 18,8 mln zł, z przeznaczeniem na dokończenie budowy szpitala w Ząbkach.

Wśród największych inwestycji znajdują się m.in.: budowa Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci przy ul. Reymonta, na potrzeby Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku – 7,7 mln zł; modernizacja Oddziału Położnictwa i Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. – 7,5 mln zł; modernizacja i przebudowa budynku Pawilonu Głównego w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku – 6,4 mln zł; przebudowa i rozbudowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o. – 5,7 mln zł.

Oprac. ŁG

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ