Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia poinformowało, że zarząd oraz rady powiatów tej organizacji wstrzymują podpisywanie umów z NFZ na 2017 r. Lekarze nie zgadzają się na warunki zaproponowane w najnowszym zarządzeniu prezesa NFZ.

Umowy z NFZ miały być przedłużone, a zastanawiano się jedynie, czy będą podpisane na cały rok, czy na krótszy okres. Lekarze zgadzali się na warunki zaproponowane w zarządzeniu podpisanym 12 grudnia przez p.o. prezesa NFZ.

W zarządzeniu tym NFZ zagwarantował podwyższenie stawki za leczenie pacjentów, którzy ukończyli 75 lat oraz przebywających w domach opieki. Fundusz informował także m.in. o zwiększeniu finansowania świadczeń profilaktyki chorób układu krążenia.

PPOZ poinformował jednak, że podpisywanie umów zostało wstrzymane. Zmiana stanowiska lekarzy jest związana z decyzją o zmianie części warunków wcześniejszego zarządzenia.

Lekarze argumentują, że prezes NFZ jednostronnie zerwał dotychczasowe ustalenia w trakcie negocjacji, a wydając kolejne, nowe zarządzenie wycofał się z zaplanowanych ustaleń na rok 2017, dotyczących m.in. profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy. Jest to nie do przyjęcia zarówno dla nas, świadczeniodawców, jak i dla pacjentów – oceniają przedstawiciele służby zdrowia.

Na początku minionego tygodnia przedłużenie umów z NFZ zapowiedzieli również lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego. Poinformowali jednak, że aneksy będą podpisywać jedynie na pierwsze półrocze przyszłego roku.

Red. (źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ