Firma analityczna PEX PharmaSequence przedstawiła dane dotyczące polskiego rynku farmaceutycznego. W listopadzie 2016 r. wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wyniosła 2 mld 653 mln zł, co stanowi wzrost o 8,3 proc. w porównaniu do listopada 2015 r.

Wartość rynku

o Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 944 mln zł – wzrost o 2,6 proc. w porównaniu do listopada 2015

o Sprzedaż odręczna wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptece wyniosła 1 114 mln zł i była wyższa o 14,4 proc. w porównaniu do listopada 2015

o Sprzedaż leków na recepty pełnopłatne wyniosła 578 mln zł i wzrosła o 7,2 proc. w porównaniu do listopada 2015

Apteka

Obrót polskiej statystycznej apteki w listopadzie 2016 wyniósł 178,0 tys. zł (w cenach detalicznych brutto), był wyższy o 6,0 proc. niż w listopadzie 2015 r.

Refundacja

Poziom współpłacenia pacjenta w segmencie leków refundowanych osiągnął ponad 29,3 proc., a wartość refundacji w listopadzie wyniosła 667 mln zł – wzrost o 4,9 proc. w porównaniu do listopada 2015 r.

Ceny

o średnia cena detaliczna leku sprzedawanego w aptece to 17,64 zł (wzrost 1,9 proc. vs listopad 2015)

o średnia cena detaliczna leków z list refundacyjnych to 26,80 zł (spadek o 2,1 proc. vs listopad 2015)

o średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 23,57 zł (wzrost o 4,5 proc. listopad 2015)

o średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 12,48 zł (wzrost o 5,3 proc. listopad 2015)

Komentarz

Dr Jarosław Frąckowiak, wiceprezes PEX PharmaSequence (dawniej PharmaExpert i Sequence):

Rynek farmaceutyczny w listopadzie zanotował sprzedaż na poziomie 2 mld 653 mln zł. Wartość sprzedaży rynku w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. wzrosła o 203 mln zł (+8,3 proc.). Natomiast wobec października br. sprzedaż zmniejszyła się o 162 mln zł (-5,8 proc.).

W porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. największy wzrost osiągnęła wartość sprzedaży odręcznej, która wzrosła o 141 mln zł (+14,4 proc.). Sprzedaż leków pełnopłatnych zwiększyła się o 23 mln zł (+2,6 proc.), a segment leków refundowanych osiągnął wzrost sprzedaży o 39 mln zł (+7,2 proc.).

W porównaniu do października br. rynek zmniejszył się o 5,8 proc. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej była niższa o 86 mln zł (-7,1 proc.). Leki na receptę zmniejszyły wartość sprzedaży odpowiednio: leki refundowane spadły o 49 mln zł (-5,0 proc.), a leki pełnopłatne na receptę miały mniejszą sprzedaż o 25 mln zł (-4,1 proc.).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w październiku br. wyniosła blisko 25,3 proc. i była niższa o 2,6 proc. (-0,7 pp) od marży w analogicznym okresie 2015 r. Natomiast względem października br. średnia marża w aptece zwiększyła się o 0,4 proc. (+0,1 pp). Średnia cena leku w listopadzie wyniosła 17,64 zł i była o 0,1 proc. mniejsza niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z listopada ub.r. zwiększyła się o 0,3 proc.

W listopadzie refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość 667 mln zł, tj. o 4,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w październiku 29,3 proc. i był mniejszy o 1,6 proc. niż w analogicznym okresie 2015 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane spadło o 0,3 proc.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie blisko 31,7 mld zł, to o 6,0 proc. więcej niż w roku 2015, natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie powyżej 8,0 mld zł (+2,4 proc.).

Źródło: PEX PharmaSequence

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ