Człowiek nie może żyć dłużej niż 115 lat, taka jest granica ludzkiej długowieczności – twierdzą badacze amerykańscy, powołując się na dane Human Mortality Database, obejmujące Francję, Japonię, Wielką Brytanię i USA.

Dotychczas przeważał podgląd, że człowiek może żyć 120, a nawet 125 lat. Przeciętna oczekiwana długość życia stale się wydłuża, coraz więcej jest również stulatków.

Według Światowej Organizacji Zdrowia, o ile w 1990 r. na 10 tys. osób od 65. roku życia przypadało 2,9 proc. stulatków, to w 2015 r. już 7,4 proc. W 2050 r. stulatkowie mają stanowić 23,6 proc. wszystkich emerytów.

Z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – w oparciu o rejestr PESEL – wynika, że w połowie 2015 r. żyło w Polsce 4,2 tys. stulatków. Trzy czwarte z nich to kobiety.

Jak twierdzi prof. Jan Vijg z Albert Einstein College of Medicine w Nowym Jorku, Jeanne Calment z Francji, która żyła 122 lat (zmarła w 1997 r), jest absolutnym wyjątkiem. Badacze amerykańscy analizowali dane dotyczące długości życia superstulatków, czyli osób, które żyły co najmniej 110 lat. Wynika z nich, że od 20 lat oczekiwana długości życia stulatków prawie się nie zmienia. – Osiągamy kres długowieczności, nie możemy żyć dłużej niż 115 lat – twierdzi prof. Jan Vijg.

Dyrektor Instytutu Badań Demograficznych Maxa Plancka w Rostocku prof. James Vaupel jest jednak sceptyczny wobec wyliczeń specjalistów amerykańskich. Jego zdaniem już wielokrotnie przesuwano górną granicę ludzkiego życia, najpierw było nią 65 lat, potem 85 i 105, ale za każdym razem się okazywało, że są ludzie, którzy żyją dłużej.

Prof. Jay Olshansky z University of Illinois zwraca uwagę, że eksperymenty na zwierzętach sugerują, że jest nieprzekraczalna granica długości życia dla poszczególnych gatunków, w tym również i dla człowieka. Zbadano, że myszy nie mogą żyć dłużej niż 1000 dni, a psy – 5000 dni.

Prof. Jan Vijg podejrzewa, że można byłoby przesunąć górną granicę życia człowieka nawet do 130 lat, ale trzeba byłoby ingerować w ludzkie geny lub opracować tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy nowych leków.

To jednak mało prawdopodobne. jak wyjaśnia prof. Vijg, proces starzenia się jest tak skomplikowany, że nie będzie możliwe znaczące przedłużenie górnej graniczy życia człowieka. 

Oprac. ŁG

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ