Ministerstwo Zdrowia wprowadziło poprawki do projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, czyli tzw. ustawy o sieci szpitali. Uwzględniono w ten sposób uwagi najmniejszych placówek powiatowych, które bały się utraty finansowania.

Zaproponowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt ustawy, wprowadzający rozwiązania w zakresie utworzenia sieci szpitali, miał zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i umożliwić lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych.

Szpitale spełniające kryteria kwalifikacyjne, określone w ustawie i projekcie rozporządzenia, mają utworzyć tzw. system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Na funkcjonowanie tego systemu będzie przeznaczone ok. 85 proc. środków, z których obecnie finansowane jest leczenie szpitalne. Zakwalifikowanie szpitala do PSZ będzie gwarancją, że Fundusz zawrze z nim umowę, bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu konkursowym.

Pierwotna wersja nowelizacji zakładała, że placówka, która trafi do nowo tworzonej sieci szpitali, musi posiadać dwa z pięciu oddziałów: internę, chirurgię ogólną, ginekologię i położnictwo, neonatologię, pediatrię. Po zmianach wprowadzonych przez resort, jedynemu szpitalowi udzielającemu świadczeń w danym powiecie wystarczy jeden z wymienionych oddziałów, by znaleźć się w sieci.

Dzięki zmianie ocaleją niektóre szpitale jednoprofilowe. Nowelizacja zagwarantuje wejście do sieci placówkom reumatologicznym i kardiologicznym, które pierwotnie nie miały takiej możliwości i skazane były wyłącznie na działalność komercyjną, praktycznie bez szansy na utrzymanie się.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ