Samorządy mogą starać się o dofinansowanie realizowanych programów polityki zdrowotnej. W Dzienniku Ustaw RP ukazało się rozporządzenie ministra zdrowia z 28 grudnia 2016 r., określające tryb składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego, warunki rozliczania przekazanych środków oraz zwrot kwot niewykorzystanych lub niewłaściwie spożytkowanych.

Zgodnie z rozporządzeniem, samorządy składają do właściwego oddziału NFZ wniosek w terminie do 1 września roku poprzedzającego czas rozpoczęcia realizacji programu polityki zdrowotnej. Wniosek powinien zawierać m.in. wysokość środków własnych wnioskodawcy lub kwot przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, harmonogram programu, planowane koszty jego realizacji i opis spodziewanych korzyści.

Wnioski rozpatrywać będą komisje, powołane przez dyrektorów oddziałów NFZ w ciągu dwóch miesięcy. Lista zaakceptowanych wniosków wraz z kwotami przyznanego dofinansowania pojawi się po zakończeniu rozpatrywania na stronie internetowej oddziału Funduszu oraz na stronie BIP.

Wnioskodawcy muszą przekazać dyrektorowi oddziału NFZ sprawozdanie z realizacji programu w ciągu 15 dni od daty jego zakończenia, ale nie później niż do 15 stycznia roku kalendarzowego przypadającego po przekazaniu środków. W tych samych terminach następuje zwrot niewykorzystanych środków.

Red. (źródło: Serwis Samorządowy PAP)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ