Chory, który spełniał przesłanki do bycia osobą ubezpieczoną (np. żona/mąż osoby ubezpieczonej, uczące się dziecko osoby ubezpieczonej do 26. roku życia), lecz w momencie korzystania ze świadczeń zdrowotnych nie był ubezpieczony (gdyż np. nie był zgłoszony przez osobę podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny) – nie będzie musiał zwracać poniesionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia kosztów swojego leczenia.

Warunkiem jest złożenie pisemnego oświadczenia o prawie do świadczeń lub dokumentów potwierdzających takie prawo, a następnie dokonanie „wstecznego” zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego – w przypadku pracownika przez pracodawcę, w przypadku zleceniobiorcy przez zleceniodawcę, w przypadku emeryta-rencisty przez ZUS/KRUS.

Czas na „wsteczne” zgłoszenie to 30 dni od dnia skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, albo 30 dni od poinformowania przez NFZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w zakresie obowiązku poniesienia kosztów świadczeń zdrowotnych.

Dodatkowo, w terminie do 90 dni od wejścia ustawy w życie, nie będą wszczynane lub będą umarzane już wszczęte postępowania administracyjne, ustalające obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej za lata 2013-2016, pod warunkiem „wstecznego” zgłoszenia do ubezpieczenia.

Red. (źródło: nfz.gov.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ