Pacjenci korzystający z podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), będą pod opieką zespołów składających się z lekarzy, pielęgniarek i położnych. Celem projektu ustawy o podstawowej opieki zdrowotnej jest zapewnienie kompleksowości i wysokiej jakości POZ oraz stworzenie warunków umożliwiających finansowe motywowanie świadczeniodawców do podnoszenia jakości udzielanych świadczeń – poprzez rozwój zawodowy i współpracę zespołu.

Resort chce, aby docelowo lekarzem POZ mógł być lekarz posiadający tytuł specjalisty w medycynie rodzinnej (lub odbywający szkolenie specjalizacyjne w tej dziedzinie), albo mający specjalizację II stopnia w medycynie ogólnej.

Z uwagi na niedobór lekarzy rodzinnych, lekarzem POZ będzie mógł być także lekarz mający specjalizację I stopnia, specjalizację inną niż medycyna rodzinna, albo specjalizację II stopnia z medycyny ogólnej, jeśli nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata pracował w przychodni POZ i miał podpisaną umowę z NFZ oraz tzw. listę aktywną pacjentów. Lekarze, którzy w dniu wejścia w życie nowych przepisów będą w POZ pracować krócej niż 3 lata, także będą mogli leczyć w przychodni POZ, ale nie dłużej niż do końca 2025 r. Po tym okresie muszą rozpocząć specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Analogiczne rozwiązania przyjęto dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej. Docelowo powinny one ukończyć szkolenie specjalizacyjne z pielęgniarstwa rodzinnego, internistycznego lub opieki długoterminowej, albo posiadać tytuł magistra. Projekt zakłada, że w POZ nadal będą mogły też pracować np. niektóre pielęgniarki pediatryczne i środowiskowe.

Położna podstawowej opieki zdrowotnej powinna mieć tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego (lub być w trakcie szkolenia), albo ukończyć kurs specjalizacyjny w tej dziedzinie. W POZ będą mogły też pracować położne z tytułem magistra. Ponadto w POZ nadal będą pracować np. położne mające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Koordynatorem pacjenta w całym systemie ochrony zdrowia ma być lekarz, który we współpracy z pielęgniarką i położną ma zapewnić pacjentowi ciągłość i kompleksowość opieki.

Każdy pacjent ma być objęty opieką zespołu podstawowej opieki zdrowotnej, w skład którego wchodzą lekarz, pielęgniarka i położna. Zespół POZ będzie współpracował także m.in. z lekarzami innych specjalizacji, dietetykami, psychologami, pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania oraz dyrektorami szkół.

Większość przepisów ustawy ma wejść w życie 1 lipca 2017 r.

Red. (źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ