Przekonanie o prozdrowotnym stylu życia w naszym kraju systematycznie i znacząco wzrasta. W ciągu ostatnich czterech lat odsetek badanych dostrzegających symptomy dbałości o zdrowie zwiększył się o 13 punktów procentowych, a w stosunku do roku 1993 – ponad trzykrotnie (z 19 proc. do 64 proc.).

Jednocześnie wyraźnie maleje odsetek tych, którzy uważają, że zdrowy styl życia nie jest w Polsce popularny (od roku 1993 spadek o 35 punktów procentowych).

4020161Wzrost społecznego przekonania, że dbanie o kondycję zdrowotną jest dla Polaków ważne, wiąże się również ze wzrostem deklaracji dotyczących troski o stan własnego zdrowia. Od 1993 r. odsetek respondentów deklarujących dbałość o zdrowie zwiększył się aż o 27 punktów. Jednocześnie liczba tych, którzy nie angażują się w działania na rzecz prozdrowotnego stylu życia, wyraźnie się zmniejszyła (z 38 proc. do 14 proc.).

4020162Źródło: CBOS

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ