Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej, która weszła w życie 15 lipca 2016 r., ma być początkiem reformy systemu ochrony zdrowia. Wstrzymuje m.in. komercjalizację i prywatyzację szpitali, która ma zachować publiczny charakter służby zdrowia.

Nastąpi powszechny dostęp do systemu ochrony zdrowia, a za zdrowie obywateli będzie odpowiedzialne państwo. Co w praktyce zmienia nowelizacja?

  • Podmioty publiczne mogą zbywać część udziałów lub akcji w spółkach Skarbu Państwa lub w spółkach jednostek samorządu terytorialnego pod warunkiem, że zachowają pakiet większościowy – zachowają kontrolę nad placówką.
  • Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej – SPZOZ nie mogą być przekształcane w spółki kapitałowe w przypadku wystąpienia straty netto.
  • W istniejących spółkach kapitałowych, w których podmioty publiczne mają ponad 50 proc. udziałów, nie będą wypłacane dywidendy.
  • Szpitale nie będą miały już obowiązku posiadania drogiego ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych.
  • Jednostki samorządu terytorialnego mogą finansować dodatkowe świadczenia opieki zdrowotnej dla pacjentów w SPZOZ.
  • Podmiot tworzący może przekazać swoją placówkę SPZOZ innemu podmiotowi, m.in. jednostce samorządu terytorialnego lub publicznej uczelni medycznej – np. władze powiatu mogą przekazać szpital marszałkowi województwa.
  • Podmiot tworzący będzie miał większy nadzór nad SPZOZ – kierownik podmiotu leczniczego ma obowiązek sporządzania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej, który będzie przekazywany podmiotowi tworzącemu do 31 maja każdego roku.

Red. (źródło: rp.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ