3 tys. osób powyżej 65. roku życia zostanie objętych badaniem, które pozwoli opracować system wczesnego wykrywania tzw. niemego migotania przedsionków, które nie daje żadnych objawów. Projekt NoMED-AF jest realizowany w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED.

Nieme migotanie przedsionków jest jednym z najczęstszych zaburzeń rytmu serca, które pięciokrotnie zwiększa ryzyko udaru mózgu. Najbardziej narażone są na nie osoby starsze. Udar niedokrwienny to także jedna z najczęstszych przyczyn zgonu i inwalidztwa, a jego leczenie pochłania znaczące koszty opieki zdrowotnej.

Badanie pozwoli uzyskać dane na temat częstości występowania niemego migotania przedsionków w polskiej populacji oraz czynników ryzyka tej arytmii wśród osób po 65. roku życia, co ma stać się podstawą do opracowania nowych metod leczenia.

– Badanie zostanie przeprowadzone na reprezentatywnej grupie. Wierzymy, że dostarczy ważnej informacji o tym, jak szukać osób cierpiących na migotanie przedsionków nie dające objawów, aby wdrożyć u nich odpowiednią profilaktykę przeciwkrzepliwą, co znacząco zmniejszy ryzyko udaru mózgu – wyjaśnia kierownik medyczny projektu prof. Zbigniew Kalarus ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Badanie będzie prowadzone z wykorzystaniem nowatorskich urządzeń, m.in. kamizelki do badania EKG, pozwalającej na rejestrację sygnału serca przez 30 dni, wykonanej z biozgodnych materiałów nie wywołujących podrażnień skóry.

Red. (źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ