Firma analityczna PEX PharmaSequence przedstawiła dane dotyczące polskiego rynku farmaceutycznego. W grudniu 2016 r. wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wyniosła 2 mld 938 mln zł, co stanowi wzrost o 5,5 proc. w porównaniu do grudnia 2015 r.

Wartość rynku

o Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1 mld 12 mln zł – spadek o 2,8 proc. w porównaniu do grudnia 2015 r.

o Sprzedaż odręczna wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptece wyniosła 1 mld 296 mln zł i była wyższa o 14,9 proc. w porównaniu do grudnia 2015 r.

o Sprzedaż leków na recepty pełnopłatne wyniosła 615 mln zł i wzrosła o 2,3 proc. w porównaniu do grudnia 2015 r.

Apteka

Obrót polskiej statystycznej apteki w grudniu 2016 r. wyniósł 197 tys. zł (w cenach detalicznych brutto) i był wyższy o 3,4 proc. w stosunku do grudnia 2015 r.

Refundacja

Poziom współpłacenia pacjenta w segmencie leków refundowanych osiągnął ponad 29,5 proc., a wartość refundacji w grudniu wyniosła 714 mln zł – spadek prawie o 1,0 proc. w porównaniu do grudnia 2015 r.

Ceny

o średnia cena detaliczna leku sprzedawanego w aptece to 17,58 zł (wzrost 0,3 proc. vs grudzień 2015)

o średnia cena detaliczna leków z list refundacyjnych to 27,11 zł (spadek o 2,2 proc. vs grudzień 2015)

o średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 23,34 zł (wzrost o 2,9 proc. grudzień 2015)

o średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 12,67 zł (wzrost o 4,8 proc. grudzień 2015)

Komentarz:

Dr Jarosław Frąckowiak, Wiceprezes PEX PharmaSequence (dawniej PharmaExpert i Sequence):

Rynek farmaceutyczny w grudniu 2016 r. zanotował sprzedaż na poziomie 2 mld 938 mln zł. Wartość sprzedaży rynku w stosunku grudnia 2015 r. wzrosła o 152 mln zł (+5,5 proc.). Natomiast wobec listopada tego samego roku sprzedaż zwiększyła się o 123 mln zł (+4,4 proc.).

W porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. największy wzrost osiągnęła wartość sprzedaży odręcznej, która wzrosła o 168 mln zł (+14,9 proc.). Sprzedaż leków pełnopłatnych zwiększyła się o 14 mln zł (+2,3 proc.), a segment leków refundowanych zanotował spadek sprzedaży o 29 mln zł (-2,8 proc.).

W porównaniu do listopada rynek zwiększył się o 4,4 proc. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej była wyższa o 96 mln zł (+8,0 proc.). Leki na receptę zwiększyły wartość sprzedaży odpowiednio: leki refundowane wzrosły o 69 mln zł (+7,3 proc.), a leki pełnopłatne na receptę miały większą sprzedaż o 13 mln zł (+2,1 proc.).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w grudniu br. wyniosła blisko 25,3 proc. i była wyższa o 0,6 proc. (+0,2 pp) od marży w analogicznym okresie 2015 r. Natomiast względem listopada br. średnia marża w aptece zmniejszyła się mniej niż 0,1 proc. (-0,01 pp). Średnia cena leku w grudniu wyniosła 17,58 zł i była o 0,4 proc. mniejsza niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z grudnia 2015 r. zwiększyła się o 0,3 proc.

W grudniu refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość 714 mln zł, tj. o 0,7 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2015 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w grudniu 29,5 proc. i był mniejszy o 1,5 proc. niż w analogicznym okresie 2015 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane wzrosło o 0,2 proc.

Realizacja: sprzedaż na koniec 2016 r. całego rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 31,7 mld zł, to o 6,2 proc. więcej niż w roku 2015, natomiast wartość refundacji wyniosła blisko 8,1 mld zł (+2,5 proc.).

Źródło: PEX PharmaSequence

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ