Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, projekt ustawy wprowadzającej sieć szpitali przyjęty został 17 stycznia 2017 r. przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, a 19 stycznia omawiany będzie na posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Resort zdrowia proponuje utworzenie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieci szpitali. PSZ ma obejmować również ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS) w przychodniach przyszpitalnych oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Zgodnie z zapowiedziami ok. 85 proc. środków przeznaczonych na lecznictwo szpitalne będzie wykorzystane w ramach sieci, natomiast pozostałe środki będą dzielone w ramach konkursów.

Do PSZ trafią szpitale, w których, po pierwsze, funkcjonuje izba przyjęć albo szpitalny oddział ratunkowy – tego drugiego warunku nie będzie musiała spełniać jedynie część placówek, np. szpitale onkologiczne i pulmonologiczne. Po drugie, szpitale muszą posiadać przez co najmniej 2 lata kalendarzowe umowę z NFZ w zakresie dotyczącym udzielanych świadczeń.

Finansowanie szpitali będzie oparte na ryczałcie przysługującym na wszystkie profile, w ramach których placówka udziela świadczeń w PSZ. Szpital zakwalifikowany do danego poziomu systemu zabezpieczenia będzie miał zagwarantowaną umowę z NFZ.

W ramach PSZ, szpitale zakwalifikowane będą do jednego z sześciu poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń. Do poziomu szpitali I stopnia należeć mają przede wszystkim szpitale powiatowe, do II stopnia – szpitale realizujące bardziej skomplikowane świadczenia, a do III stopnia – wieloprofilowe szpitale specjalistyczne. Następne dwa poziomy to szpitale onkologiczne i pulmonologiczne oraz pediatryczne.

Ostatni poziom – szpitali ogólnopolskich – obejmie instytuty oraz szpitale kliniczne utworzone przez ministra i uczelnie medyczne.

Kwalifikacji do danego poziomu będzie się dokonywać na cztery kolejne lata kalendarzowe. Pierwsze wykazy podmiotów zakwalifikowanych do PSZ mają być ogłoszone do 31 marca 2017 r., z terminem obowiązywania od 1 lipca br.

Dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ będzie mógł zakwalifikować do jednego z poziomów systemu zabezpieczenia na terenie danego województwa świadczeniodawcę nie spełniającego warunków kwalifikacji, jeśli stwierdzi, iż jest to niezbędne dla właściwego zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Oddziały NFZ będą zobowiązane zawrzeć umowę ze szpitalami zakwalifikowanymi do PSZ do 1 lipca 2017 r. Zaproponowano jednocześnie możliwość przedłużenia umów o udzielanie świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień do 31 grudnia 2017 r.

Oprac. ŁG

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ