Przygotowywana przez ministerstwo ustawa o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę o akredytacji. Szpitale, które nie spełnią wymagań jakościowych, nie będą mogły zawrzeć umowy z NFZ. W celu poprawy bezpieczeństwa pacjentów planuje się też wprowadzenie systemu monitorowania zdarzeń niepożądanych.

Jak wynika z projektu przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia, wszystkie publiczne placówki zdrowotne będą musiały uzyskać autoryzację. Jej kryteria zostaną określone w rozporządzeniu, które przygotuje nowo powołana Agencja ds. Jakości Opieki Zdrowotnej i Bezpieczeństwa Pacjenta.

Szpitale, które otrzymają autoryzację, do 31 stycznia będą przesyłać do Agencji informacje w sprawie spełniania kryteriów autoryzacji w ciągu roku. Będą musiały prowadzić wewnętrzny system monitorowania jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. Placówki, które nie uzyskają autoryzacji, nie będą mogły korzystać z finansowania ze środków publicznych.

Resort zdrowia planuje także wprowadzenie systemu monitorowania zdarzeń niepożądanych, do którego będą zgłaszane przypadki pogorszenia stanu zdrowia pacjenta np. w wyniku błędu lekarza lub źle działającego sprzętu medycznego. Ma on składać się z dwóch poziomów: wewnętrznego, prowadzonego przez szpital, i zewnętrznego, prowadzonego przez Agencję.

Agencja będzie zbierała i analizowała m.in. zdarzenia niepożądane o wysokim ryzyku. Pracownik zgłaszający takie zdarzenie, z powodu jego zgłoszenia nie będzie mógł być poddany przez pracodawcę postępowaniu dyscyplinarnemu ani pociągnięty do odpowiedzialności zawodowej. Również pacjenci i ich rodziny będą mieli możliwość zgłaszania zdarzeń niepożądanych do Agencji za pomocą aplikacji internetowej.

Autorzy projektu planują wprowadzenie motywacji finansowej dla szpitali zapewniających najwyższy poziom jakości świadczeń. Placówki, które będą miały certyfikat akredytacyjny, otrzymają wyższe finansowanie o 1 proc. wartości umowy. Zaproponowano, aby Agencja opracowała standardy akredytacyjne. Akredytacja ma być fakultatywna, a jej uzyskanie będzie trudniejsze niż obecnie. Będzie przyznawana na 3 lata i w wyjątkowych sytuacjach minister będzie mógł ją cofnąć.

Red. (źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ