Rządowe Centrum Bezpieczeństwa alarmuje o zagrożeniu w związku z dużym stężeniem pyłu PM10 na południu i w centralnej Polsce. Apeluje, aby zrezygnować z jazdy samochodem i korzystać z komunikacji publicznej oraz ograniczyć aktywność sportową na powietrzu. Zwłaszcza osoby starsze, chore, dzieci i kobiety w ciąży powinny ograniczyć przebywanie na dworze.

Szef resortu środowiska, Jan Szyszko, przedstawił informację na temat działań, jakie rząd ma podjąć w związku z wysokimi poziomami zanieczyszczenia w Polsce. Wniosek w tej sprawie złożyła PO. Minister poinformował, że kwestia walki ze smogiem, zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, jest zawarta w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Ministerstwo środowiska wraz z resortem energii pracuje nad rozporządzeniem dotyczącym jakości paliw stałych, a z Ministerstwem Rozwoju – na temat norm jakości dla nowych kotłów grzewczych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył m.in. na walkę z emisją 10 mld zł. Finansowane są np. termomodernizacja budynków, rozwój sieci ciepłowniczych i przyłączeń do nich, czy rozwój geotermii.

Zgodnie z kontrolą przeprowadzoną przez inspektorat ochrony środowiska w 2015 r., na 46 stref w Polsce w 39 zanotowano przekroczenia norm stężeń dla pyłu PM10. Dla pyłu PM2,5 normy były przekroczone w 23 strefach. W przypadku benzo(a)pirenu normy były przekroczone aż w 44 strefach.

Problem zanieczyszczeń powietrza nie dotyczy tylko Polski. Na 27 państw w UE normy były przekroczone w 23. W stosunku do 16 państw, w tym wobec Polski, Komisja Europejska rozpoczęła procedury, które mogą zakończyć się przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.

Red. (źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ