Polska znajduje się wśród krajów UE charakteryzujących się najniższymi wydatkami na ochronę zdrowia oraz najniższą liczbą lekarzy przypadającą na tysiąc mieszkańców – wynika z raportu Komisji Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Według danych zawartych w raporcie, oczekiwana średnia długość życia mieszkańców Europy wzrosła od 1990 r. o prawie siedem lat – z 74,2 do 80,9 lat w 2014 r. Kobiety żyją średnio 83,6, a mężczyźni 78,1 lat.

Mieszkańcy Europy Zachodniej często cieszą się dłuższym życiem niż mieszkańcy Europy Środkowej i Wschodniej. Podczas gdy Hiszpanie, Włosi i Francuzi dożywają średnio około 83 lat, to Rumuni, Bułgarzy, Litwini i Łotysze – ok. 75. W Polsce średnia długość życia to 77,8 lat.

Raport zwraca uwagę na konieczność zmniejszania barier finansowych, ułatwienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej oraz skrócenie nadmiernego czasu oczekiwania. 27 proc. pacjentów zgłasza się na pogotowie, ponieważ nie ma dostępu do opieki zdrowotnej, a średnio 15 proc. wydatków na zdrowie pacjenci pokrywają z własnej kieszeni. Przy czym różnice pod tym względem między poszczególnymi państwami są ogromne.

Systemy opieki zdrowotnej powinny być też bardziej stabilne i dostosowane do zmian demograficznych. W całej UE odsetek ludności w wieku powyżej 65 lat wzrósł z mniej niż 10 proc. w 1960 r. do prawie 20 proc. w 2015 r. i przewiduje się, że do 2060 r. wzrośnie on do niemal 30 proc.

Wydatki na ochronę zdrowia w przeliczeniu na jednego mieszkańca zwiększyły się w UE tylko o 0,7 proc. w latach 2009-15, co było głównie wynikiem kryzysu gospodarczego. Spośród krajów UE najwięcej na ten cel przeznacza się w Luksemburgu – 6.023 euro na jednego mieszkańca, a najmniej w Rumunii – 816 euro rocznie. W Polsce wydatki sięgają 1.259 euro rocznie na jednego mieszkańca. Mniej w UE przeznaczają na ten cel jedynie Chorwacja, Bułgaria, Łotwa i Rumunia.

Od 2000 r. liczba lekarzy na tysiąc mieszkańców zwiększyła się niemal we wszystkich państwach UE, średnio o 20 proc. (z 2,9 lekarza na 1000 mieszkańców w 2000 r. do 3,5 lekarza w 2014 r.). Jednak liczba lekarzy specjalistów wzrosła w większym stopniu niż lekarzy ogólnych – obecnie w krajach UE na jednego lekarza ogólnego przypada ponad dwóch specjalistów.

W wielu państwach UE problemem są różnice w dostępie do lekarza między regionami. Zgodnie z raportem, w Polsce na tysiąc mieszkańców przypada 2,3 lekarza, najmniej w UE.

Oprac. ŁG

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ