Radni Chorzowa zdecydowali o połączeniu Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego z Zespołem Szpitali Miejskich. Fuzja ma nastąpić do końca tego półrocza.

Jak przekonuje samorząd Chorzowa, tylko takie rozwiązanie zapewni utrzymanie wszystkich oddziałów szpitalnych po wprowadzeniu sieci szpitali, w której znajdą się jedynie lecznice zakwalifikowane do odpowiednich poziomów organizacyjnych, od czego będzie zależało ich finansowanie z budżetu państwa.

Połączenie szpitali następuje poprzez przeniesienie całego mienia – m.in. z wszystkimi zobowiązaniami i należnościami – Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii (ChCPiO) na Zespół Szpitali Miejskich (ZSM). Pracownicy pierwszej z tych placówek staną się pracownikami drugiej.

Zgodnie z aktualną wersją przepisów, Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie byłby zaliczony do pierwszego poziomu – szpitali powiatowych, a Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego do poziomu trzeciego – wieloprofilowych szpitali specjalistycznych. W starym układzie własnościowym doprowadziłoby to do obcięcia dofinansowania dla Zespołu Szpitali Miejskich o 14 mln zł, a oddziały takie jak np. hematologia i geriatria zostałyby wyłączone z ryczałtu, co mogłoby skutkować koniecznością ich zamknięcia.

Red. (źródło: gazetaprawna.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ