Aktywizacja osób starszych jest jednym z największych wyzwań stojących przed polskim społeczeństwem. Z myślą o organizacjach, które podejmują działania w tym zakresie, Grupa Adamed rozpoczyna konkurs „Adamed dla Seniora”, w którym trzy najlepsze inicjatywy zostaną dofinansowane kwotą po 10 tys. zł każda.

Statystyki pokazują, że w 1990 r. 65 lat i więcej miał co dziesiąty Polak, w 2016 r. już – co piąty. Według Eurostatu, tempo starzenia się polskiego społeczeństwa jest jednym z najszybszych w Europie. W przygotowanym w 2014 r. raporcie „Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków” stwierdza się:

Niezbędne do aktywizacji seniorów trzy warunki psychologiczne: motywacja, samoocena (wiara we własne możliwości) i nadzieja na dobrą przyszłość – nie są w wystarczającym stopniu spełnione. Wzrost zaangażowania tej grupy w działania wykraczające poza bieżące potrzeby bytowe stanowi niezwykle trudne i złożone zadanie dla polityki społecznej na szczeblu centralnym i lokalnym.

Do konkursu zgłaszać można realizowane lub planowane inicjatywy, których celem jest wzmocnienie uczestnictwa osób starszych w życiu lokalnych społeczności oraz aktywizacja seniorów. Zgłoszenia przyjmowane będą od 23 stycznia do 23 czerwca 2017 r. poprzez formularz konkursowy dostępny na stronie adamed.com.pl. Następnie wnioski oceni pięcioosobowe jury powołane przez Grupę Adamed.

– Jury będzie brało pod uwagę takie kryteria, jak dotychczasowa działalność zgłaszającego, uwzględnienie potrzeb osób starszych w proponowanej inicjatywie, jej pomysłowość, oryginalność, kreatywność oraz merytoryka – podkreśla Katarzyna Dubno, dyrektor Działu Relacji Zewnętrznych i Ekonomiki Zdrowia w Grupie Adamed.

Dużą rolę w procesie aktywizacji seniorów stanowią programy oferowane przez organizacje pozarządowe, uniwersytety trzeciego wieku oraz jednostki samorządowe. Do nich właśnie kierowany jest konkurs „Adamed dla seniora”.

Trzy zwycięskie inicjatywy zostaną ogłoszone 13 września. Każdy z laureatów otrzyma 10 tys. zł na realizację swojego projektu.

Red. (źródło: Adamed)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ