Pracownicy szpitala w Murckach sprzeciwiają się połączeniu ich placówki z lecznicą stanowiącą jednostkę Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Ich zdaniem, planowane połączenie należącego do samorządu Katowic szpitala Murcki Sp. z o.o. z Górnośląskim Centrum Medycznym oznacza likwidację tej pierwszej placówki

Rada Miasta rozważała też inne możliwości: pozyskanie inwestora strategicznego, które się nie powiodło, oraz dalsze prowadzenie szpitala przez miasto. To ostatnie rozwiązanie łączyłoby się z koniecznością wielomilionowych inwestycji, na które potrzeba od kilkudziesięciu do 100 mln zł, a tych w budżecie nie ma.

Przedstawiciele lokalnych władz przekonują, że do połączenia szpitali skłania planowana przez ministerstwo reorganizacja służby zdrowia. Zgodnie z projektowanym systemem, jedynie szpitale, które zostaną zakwalifikowane do tzw. sieci, będą miały zagwarantowane finansowanie świadczeń ze środków publicznych. Placówki, które nie zostaną włączone do systemu, będą niepewne swego losu, ubiegając się o finansowanie świadczeń zdrowotnych w drodze konkursu.

Po wejściu zmian w życie, szpital Murcki Sp. z o.o., którego kontrakt z NFZ w 2016 r. wyniósł 23,5 mln zł, otrzymywałby ok. 20 mln zł. Górnośląskie Centrum Medyczne miałoby kontynuować świadczenia realizowane w szpitalu w Murckach w dotychczasowym zakresie, przy czym realizacja części świadczeń zostałaby przeniesiona do siedziby GCM, a w obecnej siedzibie miejskiej lecznicy rozwijałoby świadczenia rehabilitacyjne. GCM miałoby przejąć pracowników szpitala i zainwestować 35 mln zł.

Związkowcy NSZZ „Solidarność” w szpitalu w Murckach nie zgadzają się na fuzję. Twierdzą, że istnieje szansa na funkcjonowanie szpitala przy dobrym zarządzaniu i gospodarowaniu, tymczasem miasto próbuje uciec od problemu, nie uwzględniając potrzeb mieszkańców. Podkreślają, że zadaniem gminy jest troska o jak najlepsze gospodarowanie majątkiem, a przekazanie uczelni szpitala nosiłoby znamiona niegospodarności.

O możliwości dalszego funkcjonowania szpitala w Murckach mają wypowiedzieć się niezależni eksperci. Pomysł stworzenia takiego opracowania zgłoszono na forum Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Szpital Murcki Sp. z o.o. został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w 2013 r. W związku z przekształceniem spółka została wyposażona w majątek o wartości blisko 17 mln zł. Ponadto w związku z przekształceniem miasto przejęło i spłaciło długi szpitala w wysokości blisko 27 mln zł. W 2015 r. samorząd dokapitalizował szpital kwotą 500 tys. zł. Przewidywana strata placówki na koniec 2016 r. wynosi 8,6 mln zł.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca to jeden z największych szpitali w kraju. Rocznie leczy ponad 160 tys. pacjentów. Oba szpitale są zlokalizowane w tej samej części Katowic, w odległości 5 km od siebie.

Red. (źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ