Rząd zajął się projektem dotyczącym utworzenia systemu podstawowego, szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieci szpitali. Dzięki sieci opieka nad pacjentami będzie lepsza i bardziej całościowa – twierdzi minister zdrowia, Konstanty Radziwiłł. Zmiany mają poprawić organizację udzielania świadczeń i zapewnić stabilność ich finansowania.

Ministerstwo zdrowia zapowiada, że nowe regulacje usprawnią leczenie pacjentów, poprawią organizację udzielania świadczeń przez szpitale i przychodnie przyszpitalne oraz poprawią dostęp do leczenia specjalistycznego. Pozwolą także optymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych, umożliwiając lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych. Celem zmian jest także m.in. zagwarantowanie ciągłości i stabilności finansowania jednostkom istotnym z punktu widzenia zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki.

Ministerstwo uzasadniając konieczność podejmowanych działań wskazuje, że z map potrzeb zdrowotnych wynika, iż obecnie część świadczeń wykonywanych jest w miejscach, w których nie powinna być realizowana.

– Rozproszenie specjalistyki często w bardzo małych i nie najlepiej przygotowanych do tego infrastrukturalnie i kadrowo szpitalach tworzy wrażenie pewnego poczucia bezpieczeństwa, ale naraża pacjenta na utrudnienia, jeżeli chodzi o dostęp do kompleksowego leczenia – np. w przypadkach, gdy część specjalistycznych procedur w mniejszych placówkach wykonywana jest przez lekarzy, który przyjeżdżają okresowo w wybranych terminach. To nie jest dobre rozwiązanie, zwłaszcza tam, gdzie potrzebna jest koordynacja opieki – uważa minister zdrowia.

Szpitale spełniające kryteria kwalifikacyjne utworzą system PSZ, zwany powszechnie siecią szpitali, która będzie finansowana z budżetu państwa. Na funkcjonowanie tego systemu przeznaczone będzie ok. 91 proc. ogółu środków na leczenie szpitalne. Zakwalifikowanie podmiotu do sieci będzie dawać 100-proc. gwarancję, że NFZ zawrze z nim umowę, bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu konkursowym.

Oprócz środków w ramach umów w formie ryczałtowej, szpital będzie mógł otrzymać fundusze na finansowanie tzw. świadczeń wyodrębnionych – np. porodu, operacji zaćmy, endoprotezoplastyki kolana czy biodra oraz świadczeń kompleksowych – np. po ostrym zespole wieńcowym, gdzie interwencji szpitalnej towarzyszy opieka specjalistyczna.

Wysokość ryczałtu uwzględniać będzie plan zakupu świadczeń dla danego oddziału wojewódzkiego. Pierwszy ryczałt ma być ustalony na podstawie poziomu wydatków z 2015 r. Świadczenia nie należące do PSZ nadal będą kontraktowane w oparciu o postępowanie konkursowe.

W ramach PSZ wyodrębnionych zostanie kilka poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń. Trzy podstawowe poziomy to: I (głownie szpitale powiatowe), II, i III (głównie szpitale wojewódzkie), zaś cztery specjalistyczne: pediatryczny, onkologiczny, pulmonologiczny i ogólnopolski.

Cała sieć obejmie: świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego; świadczenia wysokospecjalistyczne; świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, programów lekowych i rehabilitacji leczniczej, a także ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) realizowanej w przychodniach przyszpitalnych.

Red. (źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ