Według szacunków, skonsolidowany zysk netto spółki Magellan za 2016 r. wynosi 30 mln zł, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 84 mln zł. Szacowany zysk netto, skorygowany o jednorazowe koszty związane z transakcją z BFF Banking Group, to 42 mln zł.

Władze spółki postanowiły wzmocnić sytuację finansową przedsiębiorstwa decydując o niewypłacaniu dywidendy z zysku wypracowanego w 2016 r. Rada nadzorcza na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2017 r. pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez zarząd stanowisko dotyczące przeznaczenia całkowitego zysku netto, wypracowanego w 2016 r., na kapitał zapasowy spółki.

W 2015 r. Magellan przeznaczył 12,31 mln zł na wypłatę dywidendy, tj. 1,85 zł na akcję. Rok wcześniej firma wypłaciła w formie dywidendy 12,43 mln zł, co dało wypłatę w wysokości 1,85 zł na akcję.

Magellan jest częścią międzynarodowej grupy bankowej BFF. Magellan S.A. oraz Banca Farmafactoring wspólnie tworzą jedną z największych instytucji dostarczających rozwiązania finansowe dla sektora publicznego i opieki zdrowotnej w Europie oraz faktoring dla biznesu. Spółka współpracuje z ponad 500 szpitalami. Z jej usług korzystają także międzynarodowe koncerny farmaceutyczne, korporacje dostarczające sprzęt medyczny oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, wśród nich również dostawcy usług outsourcingowych do szpitali. Magellan od 2007 r. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Red. (źródło: forsal.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ