Według danych PEX PharmaSequence, dotyczących rynku farmaceutycznego w Polsce, w styczniu 2017 r. wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wyniosła 3 mld 022 mln zł, co stanowi wzrost o 17,8 proc. w porównaniu do stycznia 2016 r.

Sprzedaż

o Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 982 mln zł – wzrost o 9,3 proc. w porównaniu do stycznia 2016

o Sprzedaż odręczna wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptece wyniosła 1 mld 386 mln zł i była wyższa o 27,5 proc. w porównaniu do stycznia 2016

o Sprzedaż leków na recepty pełnopłatne wyniosła 630 mln zł i wzrosła o 13,8 proc. w porównaniu do stycznia 2016

Apteka

Obrót polskiej statystycznej apteki w styczniu 2017 r. wyniósł 202,5 tys. zł (w cenach detalicznych brutto), był wyższy o 15,7 proc. niż w styczniu 2016 r.

Refundacja

Poziom współpłacenia pacjenta w segmencie leków refundowanych osiągnął blisko 29,7 proc., a wartość refundacji w styczniu wyniosła 691 mln zł – wzrost o 9,5 proc. w porównaniu do stycznia 2016 r.

Ceny

o średnia cena detaliczna leku sprzedawanego w aptece to 17,22 zł (wzrost 1,2 proc. vs styczeń 2016)

o średnia cena detaliczna leków z list refundacyjnych to 28,81 zł (wzrost mniej niż o 0,1 proc. vs styczeń 2016)

o średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 23,21 zł (wzrost o 3,0 proc. styczeń 2016)

o średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 12,61 zł (wzrost o 4,4 proc. styczeń 2016)

Komentarz

Dr Jarosław Frąckowiak, wiceprezes PEX PharmaSequence (dawniej PharmaExpert i Sequence):

Rynek farmaceutyczny w styczniu 2017 roku zanotował sprzedaż na poziomie 3 022 mln zł. Wartość sprzedaży rynku w stosunku do stycznia 2016 r. wzrosła prawie o 456 mln zł (+17,6 proc.). Natomiast wobec grudnia 2015 roku sprzedaż zwiększyła się o 84 mln zł (+2,9 proc.).

W porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. największy wzrost osiągnęła wartość sprzedaży odręcznej, która wzrosła aż o 299 mln zł (+27,5 proc.). Sprzedaż leków refundowanych zwiększyła się o 83,6 mln zł (+9,30 proc.), a sprzedaż segmentu leków pełnopłatnych była wyższa o 76,3 mln zł (+13,8 proc.).

W porównaniu do poprzedniego miesiąca (grudzień 2016) rynek zwiększył się prawie o 2,9 proc.. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej była wyższa o 90,6 mln zł (+7,0 proc.). Leki na receptę pełnopłatną zwiększyły wartość sprzedaży o 14,6 mln zł (+2,4 proc.), natomiast sprzedaż leków refundowanych była niższa o 30 mln zł (- 3,0 proc.).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w styczniu br. wyniosła 26,0 proc. i była wyższa o 1,6 proc. (+0,4 pp) od marży w analogicznym okresie 2016 r. Natomiast względem grudnia ub. r. średnia marża w aptece zwiększyła się o blisko 3,0 proc. (+0,8 pp). Średnia cena leku w styczniu wyniosła 17,22 zł i była prawie o 2,1 proc. mniejsza niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z stycznia 2016 r. zwiększyła się o 1,2 proc.

W styczniu refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość 691 mln zł, tj. o 9,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w styczniu 29,7 proc. i był (procentowo) mniejszy o 0,1 proc. niż w analogicznym okresie 2016 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane wzrosło o 0,2 proc.

Źródło: PEX PharmaSequence

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ