Sejm przyjął ustawę o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach związanych z ochroną zdrowia. Regulacja była nieodzowna, ponieważ w lipcu ub.r. przestało obowiązywać rozporządzenie z 2002 r. Ustawa nie dotyczy osób wykonujących zawody medyczne, dla których zasady uzyskiwania tytułu specjalisty określono w innych przepisach – np. lekarzy, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych.

Zgodnie z nowymi przepisami, tytuł specjalisty będzie można uzyskać po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego, albo na podstawie dotychczasowego dorobku naukowego lub zawodowego – po zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w danej dziedzinie (PESoz). I tak np. psycholog po ukończeniu szkolenia i zdaniu PESoz będzie mógł zostać specjalistą w dziedzinie psychologii klinicznej, logopeda – specjalistą w dziedzinie neurologopedii, a fizyk medyczny – specjalistą w dziedzinie fizyki medycznej.

Nowe przepisy regulują m.in. zasady ustalania programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i zasady uzyskiwania akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie ochrony zdrowia.

Szkolenie specjalizacyjne będzie jak dotychczas odbywać się na podstawie programów szkolenia specjalizacyjnego, opracowywanych przez zespół ekspercki, powoływany przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP), i zatwierdzanych przez ministra zdrowia.

Szkolenie specjalizacyjne w ramach kształcenia podyplomowego będą mogły prowadzić placówki szkolące, które zostały wpisane na listę akredytowanych jednostek, prowadzoną przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Nowym rozwiązaniem jest uregulowanie zasad kontroli realizacji szkolenia. Będzie ona prowadzona przez zespół kontrolny, powołany przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Red. (źródło: nauka.pap.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ