Zarząd woj. śląskiego zrezygnował z połączenia Katowickiego Centrum Onkologii z Okręgowym Szpitalem Kolejowym w Katowicach. Urząd marszałkowski informował, że zamiar łączenia samorządowych placówek to odpowiedź na rządowe plany utworzenia w Polsce tzw. sieci szpitali, która ma obowiązywać od 1 lipca 2017 r.

Według informacji, w toku prowadzonych konsultacji strona społeczna obu placówek w Katowicach oraz branżowa Solidarność wyraziły negatywne opinie wobec planowanego połączenia. Oba te szpitale znajdą się w tzw. sieci, jednak zostaną zakwalifikowane do różnych poziomów systemu.

Zgodnie z aktualną wersją projektu wprowadzającego sieć szpitali, Katowickie Centrum Onkologii kwalifikuje się do poziomu szpitali onkologicznych, natomiast Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – do szpitali pierwszego stopnia. Po połączeniu placówek nowy podmiot kwalifikowałby się do poziomu szpitali onkologicznych. Dzięki temu finansowaniem ryczałtowym objęta zostałaby większa liczba oddziałów – dodatkowo oddziały: ginekologii onkologicznej oraz okulistyczne funkcjonujące obecnie w Okręgowym Szpitalu Kolejowym. Łączna wartość szacowanego ryczałtu byłaby wyższa niż łącznie kontrakty obu szpitali w 2016 r.

Władze samorządowe poinformowały natomiast o planach połączenia Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej ze Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej. Zmierza on do zapewnienia dalszego finansowania pierwszemu ze szpitali, który nie spełnia kryteriów włączenia do sieci. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej kwalifikuje się zaś do poziomu szpitali III stopnia, czyli wieloprofilowych szpitali specjalistycznych, które otrzymają kontrakty na szeroki zakres usług medycznych.

Red. (źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ