Po 18 latach notowań na głównym parkiecie Farmacol opuszcza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Wykup akcji jednego z głównych dystrybutorów farmaceutyków potrwa do 6 marca 2017 r.

Andrzej Olszewski, główny akcjonariusz dystrybutora leków ogłosił wezwanie na przymusowy wykup 2.214.296 akcji Farmacolu, dających 7,05 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki i stanowiących 9,46 proc. jej kapitału zakładowego. W związku z tym GPW zawiesiła obrót akcjami, które kosztowały 51,7 zł.

Wzywającymi są: Andrzej Olszewski, Zyta Olszewska, Anna Olszewska, Maciej Olszewski, Prometeusz SPV1, Nasza Apteka oraz Farmacol, posiadający łącznie 12,72 mln akcji, stanowiące 65,99 proc. ogólnej liczby głosów. Po wezwaniu główni właściciele dysponują 21,18 mln akcji, czyli ponad 90 proc. wszystkich walorów Farmacolu, dzięki czemu będą mogli przeprowadzić przymusowy wykup wszystkich pozostałych akcji i wycofać spółkę z giełdy.

Hurtownia Farmaceutyczna Farmacol została założona przez obecnego właściciela Andrzeja Olszewskiego w 1990 r. W latach 1999 – 2002 spółka nabyła większościowe udziały w Cefarmach: Kielce, Wrocław, Szczecin i Warszawa oraz kilku mniejszych podmiotach hurtu farmaceutycznego tworząc Grupę Kapitałową. Farmacol obejmuje swoim zasięgiem teren całego kraju. Dostarcza leki i inne produkty farmaceutyczne do kilkunastu tysięcy aptek i kilkuset szpitali. Dodatkowo Spółka świadczy także usługi hotelarskie i gastronomiczne.

Red. (źródło: Farmacol, parkiet.com)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ