Pelion z zyskami…

Pelion, notowany na GPW hurtowy dystrybutor leków, podaje, że skonsolidowany zysk netto dla akcjonariuszy podmiotu dominującego za 2016 r. wyniósł 5 mln zł, przy przychodach ze sprzedaży wysokości 9 mld 178 mln zł.

Według informacji zarządu, wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej za 2016 r. to:

  • przychody ze sprzedaży – 9 mld 178 mln zł,
  • EBITDA – 131 mln zł,
  • EBIT – 73 mln zł,
  • zysk netto – 5 mln zł.

Pelion Healthcare Group (dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna) świadczy usługi obejmujące wszystkie segmenty dystrybucji farmaceutycznej (hurtowy, detaliczny i szpitalny), skierowane do pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pelion S.A. to spółka holdingowa, która pełni nadzór właścicielski nad wszystkimi obszarami działalności grupy.

…Selvita wśród wybranych do sWIG80

W wyniku rocznej rewizji indeksów warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, 17 marca br. biotechnologiczna spółka wejdzie do indeksu najmniejszych emitentów – poinformowała Selvita.

– Wejście w skład indeksu sWIG80 jest dla nas dużym wyróżnieniem i swego rodzaju nagrodą. W praktyce oznacza, że Selvita znalazła się w grupie 140 najciekawszych przedsiębiorstw notowanych na warszawskiej giełdzie. Stanowi to dla nas dużą nobilitację i pokazuje, że wraz ze wzrostem skali biznesu umacniamy również swoją pozycję na rynku kapitałowym – mówi Paweł Przewięźlikowski, współzałożyciel, główny akcjonariusz i prezes zarządu Selvity.

Selvita S.A. jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 r. Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. przeniosła się na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W ciągu 12 miesięcy notowania spółki wzrosły o prawie 70 proc., a jej kapitalizacja wynosi obecnie 470 mln zł.

Oprac. ŁG

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ