BioMaxima S.A., notowana na NewConnect firma działająca na rynku diagnostyki laboratoryjnej, polski producent podłoży mikrobiologicznych, a także odczynników i aparatury do diagnostyki in vitro, osiągnęła w pierwszych dwóch miesiącach 2017 r. ponad 21-proc. wzrost przychodów netto ze sprzedaży ogółem oraz podwoiła wartość eksportu w porównaniu do 2016 r.

W dwóch pierwszych miesiącach 2017 r. wartość przychodów netto ze sprzedaży spółki wynosiła 4 mln 645 tys. zł wobec 3 mln 822 tys. zł,. W tym samym okresie 2016 r. BioMaxima zanotowała wzrost przychodów w ujęciu rocznym praktycznie we wszystkich grupach asortymentowych oprócz aparatury. Największy, ponad 150 proc. wzrost został osiągnięty przez w dziedzinie mikrobiologii, która jest obecnie wiodącym segmentem zarówno na rynku krajowym, jak i w eksporcie. Zarząd przekonany jest, że realizowany kierunek rozwoju pozwoli utrzymać wysoką dynamikę zwiększania przychodów.

– Dynamika przychodów spółki rozpędza się. W wyniku zeszłorocznego połączenia z Biocorp Polska obserwujemy pozytywny efekt poszerzenia bazy klientów o sektor przemysłowy, co z jednej strony wpływa na stabilizację sezonowości przychodów, z którą mieliśmy do czynienia przy koncentracji na sektorze publicznym, a z drugiej strony będzie miało również pozytywny wpływ na rentowność sprzedaży – podkreśla prezes zarządu, Łukasz Urban.

BioMaxima S.A. nadal pozostaje aktywna w zakresie ekspansji na rynkach zagranicznych i sprzedaży eksportowej, której wartość w okresie styczeń-luty 2017 r. wyniosła 1 mln 378 tys. zł. W analogicznym okresie 2016 r. było to odpowiednio 657 tys. zł, co stanowi o ponad 109 proc. dynamice w ujęciu rocznym. W lutym br. przedstawiciele spółki uczestniczyli w targach MedLab – największej na świecie wystawie diagnostyki laboratoryjnej połączonej z kongresem, która odbywała się w Dubaju. Zainteresowanie produktami BioMaxima S.A. było najwyższe w historii, co pozwala z dużym optymizmem spoglądać na dalszy rozwój sprzedaży eksportowej – ocenia zarządowi spółki.

– Oczekujemy dalszego wzrostu eksportu, ponieważ docieramy z nowym asortymentem do dotychczasowych odbiorców oraz zwiększamy bazę dystrybutorów. Środki uzyskane w ramach programu „GO to Brand” zapewnią nam dodatkowe możliwości rozwoju eksportu na kolejne lata – mówi prezes Urban.

W lutym 2017 r. Spółce przyznane zostało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO to Brand”. Całkowita kwota przyznanej dotacji wynosi 598.860 zł, co stanowi 60 proc. wydatków kwalifikowanych. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na wsparcie udziału w zagranicznych wystawach branżowych w latach 2017-2019, co pozwoli na wejście na nowe zagraniczne rynki sprzedażowe, umożliwiając wzrost przychodów ze sprzedaży eksportowej.

Spółka wypracowała w 2016 r. zysk netto w wysokości 1.398 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży wynoszących 28 mln 745 tys. zł. W ubiegłym roku wypłaciła swoim akcjonariuszom dywidendę z zysku osiągniętego w 2015 r. w wysokości 0,20 zł na akcję. Rok wcześniej kwota wypłaconej dywidendy wynosiła 0,10 zł na akcję.

BioMaxima S.A. sfinalizowała w ub. roku proces połączenia z Biocorp Polska Sp. z o.o., dzięki czemu umocniła swoją pozycję rynkową w segmencie mikrobiologii oraz znacząco zwiększyła przychody z eksportu. W 2016 r. zrealizowała także transakcję nabycia dwóch rumuńskich spółek Qias Med oraz Istar. W najbliższym czasie połączą się one z należącą do BioMaximy spółką Roco Sistem i stworzą nowy podmiot o nazwie BioMaxima Romania srl., którego celem będzie zapewnienie produktom BioMaxima znaczącego udziału w rumuńskim rynku diagnostyki.

BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych, takich jak m.in. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog. Zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ