Braster, producent urządzenia do domowej diagnostyki raka piersi, w 2017 r. chce zadebiutować na 11. rynkach zagranicznych (m.in.: Holandii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii, Chinach, Indiach, państwach z regionu Zatoki Perskiej). Na kolejne trzy chce wejść w 2018 r. (Niemcy, Japonia, Korea).

Potrzeby kapitałowe związane z realizacją tej strategii szacowane są na 60-70 mln zł. Spółka chce je pozyskać z emisji akcji, która nastąpi w II kwartale 2017 r. Braster wyceniany jest przez rynek kapitałowy na 113 mln zł. Firma dysponuje obecnie 9,2 mln zł, pozyskanymi z emisji obligacji i poprzedniej emisji akcji.

– We wszystkich krajach, o których mówimy, jesteśmy w zaawansowanych rozmowach z potencjalnymi dystrybutorami, którzy są poważnie zainteresowani współpracą. Chcemy wejść jednocześnie na kilkanaście rynków, optymalizując związane z tym koszty. Kiedy zaobserwujemy rosnący popyt na danym rynku, skierujemy tam dodatkowe środki, aby jeszcze zwiększyć dynamikę przychodów – mówi prezes Marcin Halicki.

Do 2021 r. Braster planuje zadebiutować na rynkach gwarantujących dostęp do ponad 21 mln potencjalnych klientów urządzenia, czyli kobiet w wieku 25-65 lat. Do tego czasu sprzedaż zagraniczna odpowiadać ma za ponad 90 proc. sprzedaży ogółem. Oczekuje się, że planowane działania pozwolą na osiągnięcie skumulowanego średniorocznego wzrostu przychodów w latach 2017-2021 na poziomie 230 proc.

Braster planuje jednocześnie wykorzystać swój know-how w świadczeniu usług w ramach platformy telemedycznej. Spółka przewiduje rozwój działalności w zakresie konsultacji i usług medycznych online. Braster oczekuje, że do platformy przyłączą się producenci innych urządzeń telemedycznych. Realizacja planów przewiduje potencjalne akwizycje firm.

– Chcemy zaoferować na arenie międzynarodowej unikalne rozwiązania dla dwóch grup odbiorców: B2B – poprzez udostępnienie zaawansowanej platformy telemedycznej innym producentom urządzeń bądź firmom oferującym usługi medyczne i okołomedyczne, oraz B2C – umożliwiając pacjentom korzystanie z tych usług i porad lekarskich. Dostrzegamy w tym obszarze wiele synergii oraz potencjalnych szans dla naszej podstawowej działalności Jesteśmy w zaawansowanych rozmowach z właścicielami interesujących nas technologii – informuje Marcin Halicki.

Braster jako jedyna firma na świecie dysponuje sprawdzoną technologią produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Brater Tester – innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2015 r.

Red. (źródło: parkiet.com, Braster)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ