Ministerstwo Zdrowia negatywnie oceniło realizację przepisów ustawy refundacyjnej z 12 maja 2011 r. Większość błędów resort zamierza skorygować wprowadzając tzw. dużą nowelizację ustawy refundacyjnej, która znajduje się w konsultacjach publicznych.

Negatywnie oceniono sposób wdrożenia i wykonywania przepisów ustawy, które miały wynikać z trzech czynników:

  1. Nie zbudowano odpowiednich kompetencji Narodowego Funduszu Zdrowia, ministerialnego Departamentu Polityki Lekowej i resortowej Komisji Ekonomicznej, która prowadzi negocjacje cenowe z firmami farmaceutycznymi.
  2. W Departamencie Polityki Lekowej nie zapewniono odpowiedniej liczby pracowników w stosunku do nowych zadań nałożonych przez ustawę refundacyjną.
  3. W departamencie i Komisji Ekonomicznej zabrakło odpowiedniego nadzoru merytorycznego, zarządczego i politycznego nad realizacją celów oraz zapisów ustawy.

W opinii ministerstwa nie przeznaczono też oszczędności, wygenerowanych dzięki reformie system refundacyjnego, na finansowanie nowych technologii lekowych. Ponadto w pierwszych miesiącach obowiązywania ustawy pacjenci mieli ograniczony dostęp do niektórych leków, a obwieszczenia nowych list refundacyjnych publikowane były zbyt często (co dwa miesiące), narażając apteki na straty finansowe.

Pozytywne skutki ustawy, w ocenie resortu zdrowia, to:

  1. Nowe rozwiązania prawne, które zmieniły zasady funkcjonowania rynku leków w Polsce. Ustawa racjonalizuje wydatki płatnika publicznego na refundacje, obniżając i monitorując ceny leków, a także wprowadzając mechanizmy stymulujące konkurencję.
  2. Wykorzystanie w procesie refundacyjno-cenowym nowoczesnych procedur w oparciu o aktualne standardy oceny technologii medycznych HTA (Health Technology Assesment) i medycynie opartej na dowodach klinicznych EBM (Evidence Based Medicine) oraz poprawę standardów przejrzystości.

Red. (źródło: rp.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ