Według danych PEX PharmaSequence, dotyczących rynku farmaceutycznego w Polsce, w lutym 2017 r. wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wyniosła 2 mld 748 mln zł, co stanowi spadek o 1,6 proc. w porównaniu do lutego 2016 r.

Sprzedaż

  • Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 950 mln zł – spadek o 4,3 proc. w porównaniu do lutego 2016 r.
  • Sprzedaż odręczna wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty – OTC w aptece wyniosła 1 mld 190 mln mln zł i była wyższa o 2,2 proc. w porównaniu do lutego 2016 r.
  • Sprzedaż leków na recepty pełnopłatne wyniosła 591 mln zł i spadła o 4,3 proc. w porównaniu do lutego 2016 r.

Apteka

Obrót polskiej statystycznej apteki w lutym 2017 r. wyniósł 184 tys. zł (w cenach detalicznych brutto), był mniejszy o 2,7 proc. niż w lutym 2016 r.

Refundacja

Poziom współpłacenia pacjenta w segmencie leków refundowanych osiągnął blisko 29,3 proc., a wartość refundacji w lutym wyniosła 672 mln zł – spadek o 0,9 proc. w porównaniu do lutego 2016 r.

Ceny

  • średnia cena detaliczna leku sprzedawanego w aptece to 17,76 zł (wzrost o 3,4 proc. vs luty 2016)
  • średnia cena detaliczna leków z list refundacyjnych to 27,30 zł (wzrost o 0,5 proc. vs luty 2016)
  • średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 23,78 zł (wzrost o 4,9 proc. vs luty 2016)
  • średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 12,68 zł (wzrost o 5,6 proc. vs luty 2016)

Komentarz

Dr Jarosław Frąckowiak, wiceprezes PEX PharmaSequence (dawniej PharmaExpert i Sequence):

Rynek farmaceutyczny w lutym 2017 r. zanotował sprzedaż na poziomie 2 mld 748 mln zł. Wartość sprzedaży rynku w stosunku do lutego 2016 r. spadła prawie o 45 mln zł (-1,6 proc.). Natomiast wobec stycznia bieżącego roku sprzedaż zmniejszyła się o 274 mln zł (-9,1 proc.).
W porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. wzrosła jedynie wartość sprzedaży odręcznej, która była wyższa o 26 mln zł (+2,2 proc.). Pozostałe segmenty zanotowały spadek. Sprzedaż leków refundowanych zwiększyła się o 42,7 mln zł (-4,30 proc.), a sprzedaż segmentu leków pełnopłatnych była niższa o 26,5 mln zł (-4,3 proc.).
W porównaniu do poprzedniego miesiąca rynek zmniejszył się o 9,1 proc. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej była niższa o 196,5 mln zł (-14,2 proc.). Leki na receptę pełnopłatną zanotowały spadek wartości sprzedaży o 32,1 mln zł (-6,2 proc.), natomiast sprzedaż leków refundowanych była niższa o 38,5 mln zł (-3,3 proc.).
Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w lutym br. wyniosła 25,6 proc. i była niższa o 0,1 proc. (0,5 pp) od marży w analogicznym okresie 2016 r. Natomiast w porównaniu do stycznia br. średnia marża w aptece zmniejszyła się o blisko 3,0 proc. (+0,8 pp). Średnia cena leku w lutym wyniosła 17,16 zł i była prawie o 3,4 proc. większa niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z lutego 2016 r. zwiększyła się o 3,1 proc.
W lutym refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość 672 mln zł, tj. o 0,9 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2016 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w lutym 29,3 proc. i był mniejszy o 2,4 proc. niż w analogicznym okresie 2016 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane spadło o 0,4 proc.
Prognoza: Sprzedaż na koniec 2017 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie blisko 32,5 mld zł, to o 2,5 proc. więcej niż w roku 2016. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie powyżej 8,2 mld zł (+1,9 proc.).

Źródło: PEX PharmaSequence

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ