Samorządy obawiają się, że na nich spadnie ciężar finansowania zadań ochrony zdrowia. Zgodnie z nowymi założeniami, w okresie przejściowym deficyt środków na funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej będzie bowiem pokrywany z budżetu samorządów.

Tworzona obecnie tzw. sieć szpitali częściowo odpowiada na zgłaszane wnioski legislacyjne ws. stworzenia modelu szpitala powiatowego. Ale brak jest kompleksowego podejścia i koordynacji w czasie wejścia w życie planowanych zmian w ochronie zdrowia – zwraca uwagę Związek Powiatów Polskich.

Proponowany w nowym systemie kontraktowania sposób ustalania ryczałtu dla podmiotów medycznych w pierwszym okresie rozliczeniowym odwołuje się do danych o świadczeniach udzielonych za rok 2015. Budzi to obawy, że ubocznym skutkiem wprowadzenia sieci szpitali będzie obciążenie budżetów powiatów znaczną częścią kosztów zaspokajania potrzeb zdrowotnych obywateli.

Z zapowiedzi resortu zdrowia wynika, że Ustawa o Narodowej Służbie Zdrowia, zakładająca również zmiany w zakresie finansowania ochrony zdrowia, wejdzie w życie najwcześniej 1 stycznia 2018 r. W okresie przejściowym deficyt środków na funkcjonowanie systemu ma być pokryty z budżetu samorządów. Nie wiadomo jednak, czy w przyszłości to się zmieni, ponieważ dokonywane zmiany – zgodnie z deklaracją resortu zdrowia – mają być „neutralne finansowo” dla budżetu państwa.

Związek postuluje więc o pilne przedstawienie założeń do projektu ustawy o Narodowej Służbie Zdrowia, które będą zawierać konkretne rozwiązania gwarantujące podmiotom leczniczym finansowania adekwatne do potrzeb i odpowiedzialności, jaka spoczywa na tych podmiotach.

Red. (źródło: ZPP)

 

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ