Sejmowa komisja nadzwyczajna ds. deregulacji opowiedziała się za tym, aby prawo prowadzenia aptek mogli posiadać nie tylko farmaceuci mający prawo wykonywania zawodu, ale też inne osoby.

Uznano, że proponowane przez projektodawcę zmiany dotyczące struktury własnościowej aptek, czyli tzw. zasady apteki dla aptekarza, jest zbyt daleko idąca regulacją i ingerencją.

Wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda stwierdził, że regulacja powinna nazywać się „nowa apteka dla aptekarza”, ponieważ obejmie tylko nowo powstające podmioty. Jak poinformował, na ukończeniu jest projekt dużej nowelizacji prawa farmaceutycznego, który będzie długo procedowany, niezbędna jest zatem „ustawa parasolowa”.

Ostatecznie przegłosowano, że prawo prowadzenia aptek posiadać będą:

  1. farmaceuci mający prawo wykonywania zawodu,
  2. osoby fizyczne prowadzące jednoosobowa działalność, 
  3. spółki prawa handlowego nie mające osobowości prawnej:
  • jawne,
  • partnerskie,
  • komandytowe,
  • komandytowe akcyjne.

Za takim rozwiązaniem opowiedziało się siedmiu posłów, trzy przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Red. (źródło: polskieradio.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ