AstraZeneca zamierza rozbudować polskie centrum badań klinicznych. Ogłosiła też decyzję o ulokowaniu jednego z trzech centrów usług finansowych na świecie w Warszawie, która była jednym z pięciu rozpatrywanych miejsc, ostatecznie wygrywając z Portugalią.

Firma zamierza zatrudnić w Polsce ok. 200 nowych pracowników i rozszerzyć zakres działania na wszystkie obszary planowania i zarządzania badaniami klinicznymi.

– Celem obecnej zmiany w Globalnym Centrum Operacyjnym Badań Klinicznych jest zwiększenie liczby wykonywanych badań. Aby to było możliwe, tworzymy nowe stanowiska pracy i chcemy przyciągnąć do nas wysokiej klasy specjalistów. To działanie odzwierciedla strategiczny kierunek globalnego rozwoju firmy, inwestującej dotychczas w Polsce ponad 120 mln zł rocznie w działalność szeroko rozumianą, jako badania i rozwój. Już dziś w Polsce planujemy i koordynujemy międzynarodowe badania kliniczne dla celów rejestracji nowych leków na całym świecie lub rozszerzenia wskazań dla produktów będących na rynku. Dla AstraZeneca Pharma Poland rozpoczęta właśnie zmiana oznacza kolejne zwiększenie roli i zakresu odpowiedzialności – mówi dr Patryk Mikucki, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju regionu Europa w AstraZeneca.
Utworzone w Polsce – jako pierwsze w tej części Europy – Globalne Centrum Operacyjne Badań Klinicznych AstraZeneca istnieje od 2011 r. i zatrudnia obecnie ponad 300 osób. Firma planuje zwiększenie kadry o ok. 200 nowych pracowników, co sprawi, że będzie to największy w Polsce i jeden z największych na świecie zespołów wyspecjalizowanych w globalnej koordynacji badań klinicznych.

Jednocześnie ze wzrostem zatrudnienia w dziale GMD (Global Medicines Development) zwiększona zostanie też liczba pracowników w innych działach, co w efekcie spowoduje, że AstraZeneca Pharma Poland będzie liczyła ponad 1000 osób.

AstraZeneca poszukuje przede wszystkim doświadczonych specjalistów z sektora badań klinicznych, lekarzy, pracowników jednostek klinicznych i naukowych, badaczy, jak również absolwentów studiów medycznych, farmaceutycznych, biotechnologicznych czy biologicznych i pokrewnych, a także kierunków technicznych.

Centrum będzie zajmować się planowaniem sposobu wykonania badania, koordynacją rekrutacji pacjentów, gromadzeniem danych klinicznych i zarządzaniem nimi. W zakresie obowiązków będzie również skuteczne nadzorowanie przebiegu badania klinicznego, z uwzględnieniem jakości opieki nad pacjentem oraz tworzeniem zaawansowanych analiz statystycznych i raportów, które są podstawą późniejszych wniosków o rejestrację produktów leczniczych.

– Polska już dzisiaj jest numerem jeden w europejskiej części AstraZeneca pod względem liczby programów badawczych i zaangażowanych w nie pacjentów. W ostatnim roku przeprowadziliśmy w Polsce ponad 70 programów klinicznych z udziałem ponad 7500 pacjentów. W wyniku naszej ostatniej inwestycji w rozbudowę centrum, będziemy największym ośrodkiem koordynacji badań w AstraZeneca odpowiedzialnym za badania we wszystkich dziedzinach terapeutycznych, zarządzającym największymi programami klinicznymi – komentuje Patryk Mikucki.

Proces rekrutacji i przeszkolenia nowych 200 pracowników jest zaplanowany do końca 2018 r.

– AstraZeneca, która rocznie reinwestuje w Polsce ponad 30 proc. przychodów ze sprzedaży, kontynuuje inwestycje w kapitał intelektualny, planując transfer wiedzy i know-how, wyszkolenie kolejnych wysokiej klasy specjalistów oraz rozwijanie nowych kompetencji, których do tej pory nie było na polskim rynku – podkreśla Alina Pszczółkowska, dyrektor zarządzająca projektem rozbudowy Globalnego Centrum Badań Klinicznych.

AstraZeneca powstała 6 kwietnia 1999 r. w wyniku fuzji szwedzkiej firmy Astra AB z brytyjską firmą Zeneca Ltd. Obecnie jest jedną z największych firm biofarmaceutycznych na świecie, która dostarcza leki w ośmiu głównych segmentach medycyny: onkologii, pulmonologii, gastroenterologii, kardiologii, psychiatrii, anestezjologii, antybiotykoterapii i diabetologii. Spółka notowana jest na giełdach w Nowym Jorku, Sztokholmie i Londynie, gdzie znajduje się jej główna siedziba.

W Polsce firma jest obecna od ponad 20 lat. W 1992 r. powołano polskie przedstawicielstwo firmy Astra, które w 1998 r. zmieniło nazwę na Astra Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o. Po konsolidacji z Zeneca Polska Sp. z o.o. została utworzona nazwa AstraZeneca Pharma Poland.

TW

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ