W 2016 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Pelion wyniosły 9,2 mld zł, rosnąc r/r o 8,5 proc. Nie przełożyło się to jednak na poprawę pozostałych kluczowych wskaźników finansowych. Rok 2017 będzie dla firmy dużym wyzwaniem przede wszystkim z uwagi na projektowane zmiany w otoczeniu regulacyjnym.

W 2016 r. spółki należące do Pelion koncentrowały się głównie na budowaniu sprzedaży. Mimo wzrostu przychodów, r/r firma zanotowała pogorszenie rentowności na poziomie zysku netto i EBITDA – w obu przypadkach o blisko 1 pkt. proc. Zysk netto spadł o 80,6 mln zł, a EBITDA o 34 proc. Na niższy poziom osiągniętych wyników w porównaniu z rokiem 2015 istotny wpływ miały zdarzenia o charakterze nietypowym. Niepewność rynkowa i nieprzewidywalność legislacyjna obserwowane w 2016 r., będą udziałem firmy również w 2017 r., negatywnie wpływając na perspektywy rozwoju i tworzenie wartości w czasie – czytamy w raporcie.

W 2016 r. Polska Grupa Farmaceutyczna – PGF SA powróciła na ścieżkę wzrostu przychodów, osiągając 5,1 mld zł sprzedaży. Jednocześnie, w wyniku konsolidacji rynku aptecznego, nastąpił wzrost udziału aptek sieciowych w strukturze odbiorców, co skutkowało pogorszeniem uzyskanej marży na sprzedaży. Rentowność hurtu spada konsekwentnie od 2012 r., tj. od czasu wejścia w życie znowelizowanej ustawy refundacyjnej, która wprowadziła obowiązek stosowania sztywnych cen i marż na leki refundowane.

Pelion S.A. na rynku istnieje od 27 lat. Początkowo firma funkcjonowała jako lokalny, hurtowy dystrybutor farmaceutyków. W 1998 r. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Uzyskane z emisji środki pozwoliły na intensywny rozwój i konsolidację hurtowego rynku leków. Dziś Pelion to jedna z największych grup kapitałowych działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce i na Litwie. Usługi świadczone przez firmę obejmują wszystkie segmenty rynku (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i są skierowane do pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pelion S.A., jako spółka holdingowa, pełni nadzór właścicielski nad wszystkimi obszarami działalności firmy, realizowanymi odpowiednio przez PGF S.A. i Pharmapoint S.A. (sprzedaż hurtowa), CEPD N.V. (sprzedaż detaliczna) oraz PGF Urtica Sp. z o.o. i Pharmalink Sp. z o.o. (zaopatrzenie szpitali i usługi logistyczne).

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ