Firma Medicalgorithmics odnotowała 40,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r., w stosunku do 13,93 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 127,92 mln zł, . wobec 49,33 mln zł rok wcześniej.

„W 2016 roku przychody grupy kapitałowej wyniosły 127 921 tys. zł, co stanowi wzrost o 159% w stosunku do 2015 roku i jest w głównej mierze spowodowane rozpoczęciem konsolidacji wyników finansowych Medi-Lynx za okres od dnia przejęcia do dnia bilansowego. W ostatnich miesiącach 2016 roku zauważalny był niższy poziom przychodów Grupy. W tym okresie liczba klientów jednostki zależnej w USA nie zmieniła się, a spadek przychodów wynika z mniejszego wolumenu badań wykonanych przez tę jednostkę w dniach okołoświątecznych w listopadzie (Święto Dziękczynienia) i grudniu (Święta Bożego Narodzenia)” – informuje spółka w raporcie.

Zdecydowana większość przychodów, podobnie jak w roku poprzednim, była związana z dolarem amerykańskim. W kolejnych latach, ze względu na ekspansję geograficzną Grupy, spodziewana jest dywersyfikacja struktury walutowej przychodów ze sprzedaży.

„W 2016 roku całość przychodów Grupy pochodziła ze sprzedaży systemu PocketECG, na które składały się przychody ze sprzedaży urządzeń w kwocie 3000 tys. zł (8 602 tys. zł w 2015 roku), stanowiące 2% całości przychodów (17% w 2015 roku) oraz przychody ze sprzedaży usług w kwocie 124 921 tys. zł (40 729 tys. zł w 2015 roku) stanowiące 98% (83% w 2015 roku) całości przychodów. Niższy niż w 2015 roku udział sprzedaży urządzeń w całości przychodów wynika głównie z wyłączenia na etapie konsolidacji sprzedaży urządzeń do Medi-Lynx” – czytamy w raporcie.

Medicalgorithmics S.A. to istniejąca od 2005 r. innowacyjna spółka high technology, działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Jest właścicielem i wytwórcą najnowocześniejszego w skali światowej systemu do analizy pracy serca – PocketECG. Spółka działa na największych i najbardziej perspektywicznych rynkach – w Stanach Zjednoczonych i Azji. Dostarcza rozwiązania dla prestiżowych ośrodków w Polsce i USA. W lutym 2014 r. przeniosła się na warszawską GPW z rynku giełdowego NewConnect, na którym była notowana od listopada 2011 r.

Red. (źródło: ISBnews)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ